NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Diecézní fáze synody se uzavřela při pouti ke sv. Janu Sarkandrovi

By Publikováno 9. 5. 2022 20 května, 2022 Aktuality, Synoda

Prací, společným jídlem i mší svatou v sobotu 7. května 2022 zástupci synodálních skupinek z celé arcidiecéze završili diecézní fázi synodálního procesu a společně s dalšími věřícími také oslavili sv. Jana Sarkandra.

Téměř osmihodinový program zahájila v 9.30 modlitba v katedrále sv. Václava a po ní se účastníci rozdělili k práci ve skupinkách. Každá z nich se zabývala závěry jednoho z deseti témat, stanovených pro synodní proces. Výsledky sobotní práce pak představují poslední tečku za vznikem diecézní syntézy, která má být hotova v následujících dnech a shrnout podněty vzešlé z jednání více než 750 synodních skupinek po celé arcidiecézi.

Některé body vznikající syntézy jsou podle P. Josefa Mikuláška, vedoucího diecézního koordinačního týmu synody, jasné už teď. „Nejčastěji se v materiálech ze skupinek objevoval zájem, aby farnosti fungovaly transparentně a posílila se úloha pastorační rady farnosti, která by se měla zabývat i návrhy vzešlými od farníků. Hojné bylo i volání po aktivitách, jak ve farnostech a mezi lidmi probouzet živý vztah s Bohem nejen při liturgii. Překvapení pak přineslo třeba zjištění, kdo všechno se v církvi cítí být na okraji: často se v této souvislosti zmiňovaly starší děti a mládež, rodiny s malými dětmi nebo senioři,“ popsal.

Sobotní program pak po obědě pokračoval plenárním shromážděním s prezentací příkladů dobré praxe z farností a diskuzí nad nimi. Celodenní setkání pak v 16.00 zakončila mše svatá z diecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi, kterou v katedrále celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Fotogalerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)