NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Probíhá 14. ročník Týdne pro rodinu

By Publikováno 4. 5. 2022 15 května, 2022 Aktuality, Rodiny

„Není dobré, aby člověk byl sám,“ praví se v jedné z nejprodávanějších knih světa. S podobným námětem přichází letos Rodinný svaz ČR, který vyhlašuje už 14. ročník Týdne pro rodinu, tentokrát s mottem „Rodina – tým pro život“. Centra pro rodinu, neziskové organizace, města, obce, kraje, instituce i organizace se připojí od pondělí 9. do neděle 15. května 2022 řadou rozličných akcí.

„Týden pro rodinu je oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny a vztahy v nich. Právě rodina je nejbezpečnějším místem pro vznik nového dospělého člověka“, říká předseda Rodinného svazu ČR (RS) a dlouholetý mediátor manželských párů Jan Zajíček, a dodává: „Je nejbezpečnějším místem pro získání všech sociálních dovedností a možností dozrát v samostatného svébytného jedince, který si poradí se situacemi, jež před něj život postaví. Proto má fungující rodina své ničím nenahraditelné místo v životě každého z nás.“

Letos chtějí organizátoři posílit vědomí sounáležitosti a vzájemné potřebnosti všech členů konkrétní rodiny. Týden nabízí jednak akce zapojených organizací, ale také možnost posedět s rodinou nad pracovním listem. Rodina má příležitost si na sebe udělat čas a uvědomit si, co jeden pro druhého dělá a vzájemně se ocenit. Cílem společného zamyšlení pak je přinést podněty, nikoli kritizovat druhé.

„S tématem přicházíme proto, že 35 % žen trpí tím, že nemá společné aktivity se svým protějškem a více než 50 % matek a otců postrádá dostatek času na své děti. Pozitivní ale je, že současní mladí rodiče se stále více dělí o péči a s ní spojené povinnosti,“ představuje trend sdíleného rodičovství a aktivního otcovství místopředsedkyně Rodinného svazu ČR Marie Oujezdská. „Nezáleží už na tom, ‚jak se to má‘, ale jak se lidé domluví. Proto jsou tak důležité komunikační dovednosti, ale i to, jak o sobě víme, co kdo dělá, aby někdo nebyl nejen přetížen, ale i opomíjen.“ Jak a čím se jednotliví členové podílejí na chodu domácnosti a na klimatu rodiny jako takové, si mohou názorně vyplnit právě v pracovním listu.

Mezi akcemi Týdne pro rodinu zájemci najdou: workshop „Už vám někdo řekl, jak jste skvělá?“, který směřuje k ženám na rodičovské dovolené; interaktivní seminář Ireny Smékalové s názvem „Nikdy není pozdě na spokojenou rodinu“, přednášku „O výchově“ s možností následné diskuse; večerní online s oblíbenou psycholožkou Milenou Mikulkovou „Co kdy a jak ve výchově dětí“ a řadu dalších.

Informace, registrace a seznam akcí: www.tydenprorodinu.cz

Zdroj: zpravy.cirkev.cz