NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Do života mi přišel Bůh a změnil mi pohled na svět i na lidi okolo

By Publikováno 4. 5. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Do kostela jsem chodil, protože jsem věřil, že je to správné. Pak jsem ale poznal, že osobní vztah s Bohem je to hlavní, popisuje pro rubriku Zkušenosti s Bohem Vojta.

Jako malý jsem chodil do kostela a vždy jsem ministroval při mši svaté, ale bohoslužba pro mě v té době nebyla něco osobního. Vždy jsem od rodičů slyšel, že mše svaté i osobní vztah s Bohem mají nevyčíslitelnou hodnotu, ale dokud jsem si toto osobně neprožil, chodil jsem do kostela, protože jsem vždy věřil, že je to správné.

Asi v mých 15 letech ke mně do života Bůh přišel osobně a to, že jsem ho přijal do srdce, mi změnilo pohled na svět a na lidi, které kolem sebe mám. Poznal jsem, že mít osobní vztah s Bohem je to hlavní, na čem by mi mělo záležet, a měla by to být moje priorita. Postupně jsem se učil naslouchat Božímu hlasu v tiché modlitbě, ale zároveň i v každodenních situacích, které se děly.

Věřím, že doteď Bůh neustále pracuje na mém srdci, abych se stále více podobal jeho obrazu, a pomocí Ducha Svatého můžu žít život v plnosti. Zároveň můžeme spolu s ostatními lidmi z farnosti a ze společenství stále více poznávat Boží charakter a můžeme společně skrze Ducha svatého zažívat vzájemnou lásku, radost, pokoj atd. Věřím, že Bůh u nás ve farnosti začíná něco nového, a tak chceme i spolu s ostatními lidmi být s ním a čerpat z jeho přítomnosti, ať už se jedná o mše svaté, tiché adorace nebo modlitbu chval.

Vojta