NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výstava Jindřicha Štreita zachycuje Charitu Přerov, připomíná tak její sté výročí

By Publikováno 2. 5. 2022 20 května, 2022 Aktuality, Charita, Kalendář hlavní strana, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Charita Kalendář hlavní strana Tisková zpráva
Přerov – Kino Hvězda Mapa

Sto let již Charita působí na území města Přerova a toto kulaté výročí se rozhodla oslavit vskutku netradiční akcí – promítacím večerem a výstavou fotografií, na kterých světoznámý fotograf Jindřich Štreit zachytil každodenní život charitních pracovníků i prostředí, ve kterém charita působí.

„Měl jsem možnost se zaměstnanci Charity prožít pár dnů a zachytit nejen jejich práci, ale i životní osudy jejich klientů, lidí, kteří potřebují odbornou péči, ale i pohlazení či slova povzbuzení. Vznikla série barevných fotografií a dvacet z nich si návštěvníci mohou prohlédnout na připravované výstavě,“ konstatuje profesor Štreit.

Spojení Charity Přerov a světa fotografie vysvětluje také ředitelka přerovské Charity Alena Pizúrová: „Sté výročí od založení jsme chtěli oslavit nezvykle. Ukázat naši práci v jiném světle a zachytit ji tak, jak ji vidí ostatní. A když P. Josef Rosenberg přišel s nápadem zachytit charitní práci na fotografiích, k realizaci chyběl už jen krůček. Jindřich Štreit je známý i svou prací pro dobročinné účely a tak bez okolků naši nabídku přijal.“

Vernisáž výstavy se uskuteční 19. května 2022 v Kině Hvězda v Přerově, kde v 17.30 začne program novým tříminutovým spotem o Charitě Přerov. Ten u příležitosti stého výročí natočila režisérka Svatava Měrková. „Krátké video zachycuje běžnou návštěvu u jedné z rodin, ve které charita pravidelně pomáhá. Stejné klienty zachytil na svých fotografiích i Jindřich Štreit. Tato rodina tak přirozeně propojí společné téma výstavy a prezentačního klipu, kterým je každodenní práce přerovské charity,“ doplňuje Měrková.

Pro návštěvníky je také připraveno promítání dokumentu „Na tělo“, který divákům umožní nahlédnout do života Jindřicha Štreita. Dokument režisérky Libuše Rudinské zachycuje tři roky tohoto neobyčejného fotografa.

Po vernisáži bude výstava ke zhlédnutí v prostorách kina do 14. června vždy v době promítání a prodeje vstupenek.

K významnému jubileu patří i velké přání, které snad nezůstane jen v myslích, ale změní se v opravdový dárek. „Věřím, že se podaří pro přerovskou charitu vybudovat nové, moderní, prostorné centrální zázemí. Komplex, který již má jasné obrysy, bude zahrnovat výstavbu dvou nových budov a rekonstrukci stávajícího objektu fary v Přerově-Předmostí. Charita tak opustí pronajaté nevyhovující prostory a nabídne lidem služby pod jednou střechou, pohodlně, bezbariérově a plnohodnotně,“ vyslovuje závěrem svou představu o budoucnosti Charity Přerov děkan Římskokatolické farnosti Přerov Josef Rosenberg.

Zdroj: Charita Přerov