NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Při pouti ke sv. Janu Sarkandrovi se završí i diecézní synodní proces

By Publikováno 2. 5. 2022 9 května, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Synoda
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Synoda
Olomouc – katedrála Mapa

Diecézní fáze synodálního procesu, která začala v olomoucké katedrále 17. října loňského roku, se pomalu chýlí ke konci. Jejím vrcholem bude diecézní synodní setkání, které se uskuteční v Olomouci v sobotu 7. května 2022. Souběžně s ním se uskuteční také diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi a o den dříve i městská pouť k tomuto světci.

„Hlavním smyslem synodálního setkání bude oslavit skutečnost, že jako místní církev jsme součástí Božího lidu putujícího po cestách tohoto světa společně do Božího království. Setkání bude příležitostí ke vzájemnému povzbuzení, ke společné modlitbě a k zamyšlení nad zkušenostmi, které synodální proces v naší arcidiecézi přinesl,“ říká člen diecézního synodálního týmu Robert Svatoň.

Program začne v 9.30 modlitbou v katedrále sv. Václava, po které bude následovat práce ve skupinkách a plenární shromáždění. Pozvaní zástupci z řad věřících, zasvěcených osob a kněží budou mít během setkání možnost seznámit se s pracovním textem, který již přináší první přehled názorů a témat vzešlých z práce více než 750 synodních skupinek v diecézi.

Závěr synodního setkání pak bude tvořit společná eucharistická liturgie, kterou bude od 16.00 v katedrále celebrovat arcibiskup Jan Graubner a na kterou jsou srdečně zváni všichni věřící. „Jelikož jde zároveň o tradiční diecézní pouť k Janu Sarkandrovi, budeme při mši svaté spolu s tímto naším patronem děkovat za dar synodálního procesu a prosit, aby jeho plody přispěly náležitým užitkem v ryzí obnově arcidiecéze,“ dodává Svatoň.

Již o den dříve se v katedrále sejdou k oslavě sv. Jana Sarkandra také věřící olomouckých farností při městské pouti. Mši svatou od 18.00 bude v pátek 6. května celebrovat biskup Josef Nuzík.