NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Město Šumperk ocenilo péči Charity o umírající

By Publikováno 29. 4. 2022 9 května, 2022 Aktuality, Charita, Tisková zpráva

Úsilí o vybudování zázemí pro mobilní hospicovou péči, které minulý rok s pomocí štědrého dárce završila Charita Šumperk, nyní ocenili také zdejší zastupitelé. Projekt počátkem měsíce obdržel Cenu města za rok 2021.

V loňském roce se sídlo Charity Šumperk na Jeremenkově ulici rozrostlo o novou budovu na sousedící Rooseveltově ulici. Objekt, který v září loňského roku požehnal arcibiskup Jan Graubner, začal sloužit především jako sídlo týmu, který v regionu zajišťuje profesionální péči o umírající v jejich domácím prostředí – čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Vedle pracovny vrchní paliativní sestry, sesterny a ambulance paliativní medicíny se zde nacházejí také kanceláře sociálního pracovníka a administrativy a rovněž místnost pro setkávání s rodinami a pozůstalými. V přízemí budovy pak je umístěn sklad a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek i zázemí pro jejich údržbu. Nové prostory tak nabízejí potřebné zázemí, ale i kapacitu k dalšímu rozvoji a zkvalitňování domácí péče o umírající a jejich rodiny.

Samotná myšlenka projektu vznikla již na podzim roku 2018, kdy Charitu oslovil Pavel Holubář. „Snad každý má nějakou zkušenost s péčí o umírajícího blízkého člověka a pro většinu lidí znamená tato zkušenost značné trauma. Sice často slýcháme veřejná prohlášení odpovědných činitelů a organizací o podpoře domácí péče, mé poznatky o realitě jsou ale dost odlišné. A tak jsem se rozhodl bez velkých gest a řečí udělat něco jako pilotní projekt: podpořit v jednom místě některou neziskovou organizaci, která má zkušenosti i chuť se s realitou trochu porvat. A sázka na Charitu Šumperk byla trefou do černého,“ pochvaluje si zpětně muž, který do projektu vložil nemalou částku.

První schůzky mezi ním a zástupci Charity se uskutečnily vzápětí, v březnu roku 2019 došlo na schůzky s projektovou firmou a ihned se rozběhly práce na přípravě harmonogramu a projektové dokumentace. Dokončení stavby a kolaudace pak proběhlo v září loňského roku, kdy dům požehnal arcibiskup Jan Graubner. „Mít budovu, odborné znalosti, vzdělání a nástroje je samozřejmě důležité, ale to, co dělá charitní službu charitní službou, je vztah lásky, která dovede chápat a naslouchat, schopnost vidět nikoliv případ, ale člověka. Chci proto při této modlitbě vyprošovat především těm, kteří tu pracují, aby v každém viděli osobu, již je možné milovat, i když to je lidsky někdy těžké,“ zmínil olomoucký arcibiskup během žehnání.

Hospicová péče je jednou ze stěžejních služeb poskytovaných Charitou. Cílem péče, kterou poskytují střediska domácí zdravotní péče jednotlivých Charit, je doprovázení umírajících pacientů a poskytování obecné i specializované paliativní péče až do samého konce jejich života. Zdravotní sestry poskytují odborné zdravotní výkony a pomáhají nevyléčitelně nemocným pacientům, aby poslední dny života prožili v domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších. Pečují o pacienty tak, aby mohli dožít důstojně, bez bolesti a zbytečného utrpení. Odborná zdravotní péče pod vedením lékaře může být na přání pacienta posílena doplňkovými sociálními službami, podporou duchovní nebo psychologickou, aby tvořila komplexní pomoc pacientům i rodině. Domácí hospicová péče umožňuje důstojné ukončení života s prostorem na poděkování, odpuštění nebo smíření. S pozůstalými jsou charitní pracovníci v kontaktu ještě několik týdnů až měsíců po odchodu jejich blízkého. V rámci Arcidiecézní charity Olomouc působí 18 středisek domácí hospicové péče.