NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skončilo 131. plenární zasedání České biskupské konference

By Publikováno 27. 4. 2022 Aktuality

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali od 26. do 27. dubna 2022 na Velehradě na 131. plenárním zasedání ČBK. Jednání se účastnili i předsedové konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.

Biskupové reflektovali situaci v dnešní společnosti, v církvi doma i v zahraničí v kontextu s ruskou agresí na Ukrajině a následným přílivem uprchlíků do ČR. V této souvislosti také diskutovali o různých možnostech pomoci včetně pastorace a vzdělávání ukrajinských věřících v naší zemi.

Členové ČBK schválili, že v rámci probíhající Synody 2021–2023 („Za církev synodální“) proběhne 14. června 2022 v Praze setkání synodální skupiny biskupů. Následné Národní synodální setkání, složené ze zástupců z diecézních a řeholních synodálních skupin, se uskuteční 6. července 2022 na Velehradě, na kterém bude prezentován i finální národní výstup. Kontinentální evropské setkání synody se uskuteční 5.–10. února 2023 v Praze.

Na základě doporučení Katechetické sekce ČBK biskupové schválili, aby až do odvolání byl používán pro laickou evangelizační službu, kterou stanovuje motu proprio papeže Františka Antiquum ministerium, termín katechista. Následně bude připraven dokument, který bude definovat náplň služby katechisty pro podmínky naší země.

Biskupové na plénu také dlouze debatovali o problematice sexuálního zneužívání v církvi a o tom, jak více a lépe pomoci obětem těchto činů. Schválili speciální duchovní službu ze strany kněží, kteří budou ustanoveni na úrovni diecézí. Ti budou obětem poskytovat duchovní doprovázení a svátost smíření, budou-li o tuto službu stát. Tito kněží budou začleněni pod již existující církevní organizace. V nejbližší době budou vytvořeny požadavky na pracovníky, stanovy, způsoby práce a limity mlčenlivosti. Biskupové opětovně deklarují, že jsou připraveni pomoci všem, kteří se na ně s touto bolestnou záležitostí obrátí.

Členové ČBK schválili metodický pokyn pro službu nemocničních kaplanů, jehož cílem je zavést dobrou praxi v řízení a koordinaci nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví v ČR. Schválili také podporu projektu ÚSTRu a Památníku Terezín pod názvem Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938–1989), jehož cílem je přiblížit široké veřejnosti cestu domácí katolické církve dramatickým obdobím let 1938–1989.

Hovořili také o nedostatku duchovních povolání a vyzývají všechny, aby se v rámci Týdne modliteb za duchovní povolání, který probíhá vždy před nedělí Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční), intenzivně modlili za nová povolání ke kněžskému a řeholnímu životu.

V rámci plenárního zasedání biskupové slavili každý den společnou bohoslužbu ve velehradské bazilice.

Zdroj: zpravy.cirkev.cz