NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Myslela jsem, že si Boží lásku nezasloužím

By Publikováno 27. 4. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Na začátku byla kolegyně, která mě pozvala do sboru, dnes cítím nesmírnou Boží lásku a snažím se ji vracet každý den, shrnuje svůj život pro rubriku Zkušenosti s Bohem Radka.

Oba rodiče byli římskokatolického vyznání, ale vírou v rodině žila jen má prateta a můj děda, její bratr. Kmotra mě naučila základní modlitby, desatero přikázání, dala mi Písmo svaté a doporučila mi, ať chodím do kostela. Moje návštěvy chrámu ale postupem času řídly. Nechodila jsem do hodin náboženství, nevěděla jsem, jak správně prožívat mši svatou, měla jsem pocit, že tam nepatřím…

Jednou mě kolegyně pozvala do sboru, který zpívá při větších svátcích. Zpočátku chodila k svatému přijímání jen hrstka zpěváků, dnes už je to dobrá polovina sboru. Před pár lety mě stejná kolegyně přihlásila na ženské Cursillo, a to tedy bylo něco, co mi obrátilo život – Bohu díky! Do té doby jsem se sice snažila žít podle Desatera, ale myslela jsem si, že si Boží lásku nezasloužím, protože…

Po svátosti smíření jsem šla k prvnímu svatému přijímání. Také jsem dala do pořádku své manželství: manžel nebyl pokřtěn, takže jsem měli pouze civilní sňatek. Chtěl se nechat kvůli mně pokřít a dá-li Bůh, bude pokřtěn, ale ne kvůli mně. Víra v Ježíše Krista mi přinesla velký pokoj do duše. Teď již vím, že nejsem na vše sama, a učím se spoléhat na svého Otce. Já se přičiním, ale ať se stane podle jeho vůle. Svět mi náhle připadal plný barev. I v manželství a ve vztahu k synům se Boží milosti projevily.

Chodím pravidelně do dvou společenství a nyní mi přibylo i třetí, sice dočasné, zato plné mladých lidí, čistých duší dychtících po Bohu. To je pro mne velmi osvěžující a inspirující. Stala jsem se spolupracovnicí Cursilla. Vždy v květnu jezdíme na poutě, účastníme se křížové cesty, pravidelně chodím na mši svatou, ke svátosti smíření, k svátosti eucharistie. Jezdíme na duchovní obnovy. Sleduji besedy i filmy na televizi Noe, poslouchám večerní chvály na rádiu Proglas, čtení Písma svatého mne nikdy neomrzí – je to lepší než detektivka, někdy se mi až po několikerém přečtení vyloupne podstata! Mám radost z Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Pociťuji jeho nesmírnou lásku a snažím se ji vracet, seč jsem toho schopna. Každý den děkuji Pánu za jeho velké milosti a opravdu velkou trpělivost nejen se mnou. Také mu děkuji za všechny, které mi posílá do cesty.

Radka