NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dobrovolníci pomáhají zachránit unikátní varhany v Sobotíně, lidé mohou přispět adopcí píšťal

By Publikováno 25. 4. 2022 Aktuality, Památky

Zachránit varhany v renesančním kostele sv. Vavřince v Sobotíně na Šumpersku se rozhodla parta dobrovolníků, kterým není osud tohoto hudebního nástroje z konce 19. století lhostejný. Je mezi nimi i bývalý proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty UP Karel Hron spolu se svým nástupcem Otou Blahouškem.

Statistik Hron se podílel na vzniku nového webu kostela (www.kostel-sobotin.cz), který vytvořili studenti katedry informatiky PřF UP Daniel Bazala a Ivo Šmerek. Na internetových stránkách mohou lidé přispět na opravu varhan formou adopce píšťal. Biolog Blahoušek pak natočil propagační video o kostele a varhanách.

„Varhany v kostele sv. Vavřince v Sobotíně jsou cenným pseudobarokním nástrojem z konce 19. století, který postavila významná moravská varhanářská firma bratří Braunerů z Uničova. Jsou zachované téměř v původním stavu, který již ovšem kvůli celkovému opotřebení a napadení dřevokazným hmyzem naléhavě vyžaduje rekonstrukci,“ uvedl Karel Hron. Lidé si na webu kostela mohou vybrat k adopci jednu z více než 400 píšťal. Výše finančního příspěvku je závislá na typu píšťaly.

Podle Karla Hrona se v případě sobotínských varhan jedná o jeden z mála dochovaných nástrojů uničovské firmy Brauner, který je v původním a funkčním stavu. Varhany v původně renesančním kostele sv. Vavřince se vyznačují řadou unikátních technických a zvukových řešení. „Jsou to mimořádné kvalitní romantické jednomanuálové varhany s pedálem. Velmi cenná je hlavně jejich zvuková stránka,“ podotkl.

Přestože má obec Sobotín pouze něco málo přes tisícovku obyvatel, může se pyšnit bohatou historií. Nesmazatelně se do ní zapsala rodina Kleinů, která zde vlastnila v druhé polovině 19. století jedny z největších železáren v rakousko-uherské monarchii. „A neméně zajímavé, byť povětšinou pohnuté, jsou též dějiny spojené s místním kostelem sv. Vavřince, který je od roku 1958 chráněný jako kulturní památka,“ řekl Karel Hron.

Na Květnou neděli v roce 1678 to byla právě událost v sobotínském kostele, která rozpoutala nechvalně proslulé čarodějnické procesy. Na sklonku druhé světové války bylo v Sobotíně a okolí ruskými vojáky zmasakrováno několik desítek občanů. A jen o pár dní později přišla nedaleko odsud rukou vojáka Rudé armády o život devětadvacetiletá řádová sestra Marie Paschalis Jahn, která se mu odmítla podvolit. „Je pohřbena přímo na hřbitově, který celý kostel obklopuje. V loňském roce pak papež František podepsal dekret uznávající mučednictví její i jejích dalších devíti družek, které postihl podobný osud,“ doplnil Karel Hron.

Letos v červnu čeká sobotínský kostel velká sláva. V sobotu 18. června ve 14.00 se v něm bude konat děkovná mše k blahořečení Marie Paschalis Jahn, které se uskuteční jen týden předtím ve Wroclavi. Součástí oslav bude také benefiční koncert v den státního svátku 8. května v 16.00 za účasti členek orchestru Moravské filharmonie a Moravského divadla v Olomouci a Jana Gottwalda, organologa a ředitele kůru v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce.

„Ačkoli byl tento koncert, spojený s možností přispět na opravu našich cenných sobotínských varhan, plánován dlouho dopředu, netušili jsme, jak aktuální a důležité bude v této době připomenutí si hrůz válek a ceny čistoty svědomí,“ řekl Karel Hron. Místní římskokatolický farář Milan Palkovič, který v posledních letech stojí za celkovou obnovou této církevní památky, pak dává snahy o rekonstrukci varhan do souvislosti také s další důležitou rolí sobotínského kostela. „Jestliže místo odpočinku našich předků bude vypadat hezky, nejenom na pohled, ale že se to dotkne i našich uší, tak je známkou toho, že jsme trochu pochopili, co to je kulturní a duchovní dědictví,“ shrnul Milan Palkovič.

Zdroj: www.upol.cz