NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Organizační pokyny k pohřbu P. Červenky

By Publikováno 21. 4. 2022 25 dubna, 2022 Aktuality

Poslední rozloučení s P. Josefem Červenkou, který zemřel 13. dubna 2022, se uskuteční v sobotu 23. dubna v Soběchlebích a v Újezdci u Luhačovic.

Zádušní mši svatou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích bude od 9.30 celebrovat arcibiskup Jan Graubner.

Mši svatou, po které bude tělo zemřelého uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově, slaví ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic od 14.30 biskup Josef Nuzík. Už od 14.15 také začne přímý přenos na televizi Noe. Pro účastníky této bohoslužby připravili pořadatelé tyto pokyny:

PARKOVÁNÍ

 • ulice Nad Kostelem, louka, cca 500m od areálu kostela
 • pro autobusy: ulice Nádražní – točna, cca 500 m od areálu kostela
 • Neparkujte svá auta volně po vesnici a dbejte prosím pokynů organizátorů a městské policie!

KNĚŽÍ

 • Možnost převléknutí bude na faře, po skončení obřadů jsou kněží, řádové sestry a pozvaní hosté zváni na farní zahradu k malému pohoštění.

BOHOSLUŽBA

 • Prostor kostela bude vyhrazen výhradně kněžím, řádovým sestrám a nejbližší rodině.
 • Pro věřící bude připraven ozvučený areál kostela a také velkoplošná obrazovka u věže.
 • Místo na sezení nejsme schopní zajistit pro všechny, vezměte si s sebou tedy židličky apod.
 • Po skončení mše svaté zemřelého na hřbitov doprovodí celebrující kněží a nejbližší rodina, umožněte průvodu plynulou cestu.
 • Dbejte prosím pokynů organizátorů a akolytů, zejména při průvodu, aby byla zachována důstojnost.

OBECNÉ

 • Toalety budou umístěny u vstupu do areálu a také v budově vedle kostela.
 • Před začátkem bohoslužby vypněte vše, co by mohlo svým zvukem rušit.
 • NEPOŘIZUJTE ŽÁDNÉ AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY! Toto zajišťuje televize a oficiální fotograf.
 • Soustrast vyjádříte svou účastí a modlitbou, zdržte se prosíme osobních kondolencí rodině.