NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dialogy o umění: beseda s Otmarem Olivou a Janem Jemelkou

By Publikováno 21. 4. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – kaple Božího Těla Mapa

Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým srdečně zvou na besedu s akademickým sochařem Otmarem Olivou a výtvarníkem Janem Jemelkou, kteří spolupracovali na řadě zakázek úprav sakrálních prostorů. Moderátorem setkání ve středu 11. května 2022 od 18.00 v kapli Božího Těla bude emeritní kurátor Muzea umění Ivo Binder.

Záštitu akci, která se koná u příležitosti letošního životního jubilea akademického sochaře Otmara Olivy, udělili arcibiskup Jan Graubner, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek. Večerem prostoupí klavírní improvizace talentovaného pianisty Petra Vengláře. Vstup volný, nutná je ovšem rezervace předem na www.vkol.cz/udalosti-a-akce/dialogy-nejen-o-umeni

Otmar Oliva (* 1952), olomoucký rodák, působí na Velehradě, kde se usadil a založil vlastní ateliér se slévárnou. Svým dílem obohatil také Olomouc, kde je autorsky spjat s fontánou Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra (nádvoří Sarkandrovy kaple) a úpravou liturgického prostoru kaple sv. Anny. Prestižní zakázky získal také v mezinárodním kontextu, pracoval pro papeže sv. Jana Pavla II. (výzdoba kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu) a realizoval výbavu interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru (ve spolupráci s Janem Jemelkou). V obci Tupesy nedaleko Velehradu byl olomouckým emeritním pomocným biskupem Josefem Hrdličkou odhalen památník sv. Jana Pavla II. z dílny Otmara Olivy jako trvalá upomínka návštěvy tohoto slovanského papeže v roce 1990.

Jan Jemelka (* 1953), rodák z Prahy, který žije a tvoří v Olomouci-Hodolanech, se zabývá malbou, grafikou, navrhováním vitráží a knižní ilustrací. Od dob studií spolupracuje s Otmarem Olivou. Od roku 1980 vytvořil ve spolupráci se sklářskými dílnami desítky realizací převážně v sakrálních prostorech. V letech 1995–1997 realizoval nové vitráže v kostele Panny Marie Matky Církve v Mariboru ve Slovinsku. Spolupracuje na knižních ilustracích s nakladatelstvím Refugium Velehrad-Roma.