NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charitní pomoc dětskému domovu: po evakuaci z Ukrajiny se bude dál stěhovat

By Publikováno 21. 4. 2022 20 května, 2022 Aktuality, Charita

Arcidiecézní charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc s pořízením vybavení objektu, který se stane dlouhodobějším útočištěm pro 28 chlapců z Ukrajiny.

Po dvacetileté éře úspěšného rozvoje Dětského domova pro chlapce „Živá perla“ v ukrajinské vesnici Bortnyky, přišel rok 2022 a ozbrojený konflikt na Ukrajině. Dětský domov nebyl boji a ostřelováním přímo ohrožen, přesto se však ředitel Markiv rozhodl na základě opakovaných doporučení z mnoha stran uskutečnit přesun 28 dětí na bezpečnější místo, a to do České republiky, do obce Loukov.

Obec Loukov a místní lidé je přijali s otevřenou náručí, ale ubytování není a od počátku nebylo považováno za dlouhodobé. Děti potřebují komplexní péči, tzn. zabezpečení vzdělání, řešení zdravotních potřeb, přičemž mnoho z nich vyžaduje i péči psychologa.

Vzhledem k tomu, že vývoj konfliktu na Ukrajině nelze předvídat, snažíme se pro chlapce zabezpečit vhodné místo pro dlouhodobější pobyt. Vybrán byl objekt na Svatém Kopečku u Olomouce.

Prostory společnosti ALSOL, které by zakrátko měly znít smíchem a křikem dětí, však zatím zejí prázdnotou. Potřebují pár stavebních úprav a je nutné je vybavit nábytkem a veškerým vybavením nutným k provozu domova. Podpořit evakuovaný dětský domov lze prostřednictvím nabídkového formuláře, který je k dispozici na webu www.acho.charita.cz/pomoc-ukrajine/ddbortnyky.

Arcidiecézní charita Olomouc podporuje Dětský domov pro chlapce „Živá perla“ v ukrajinské vesnici Bortnyky od roku 2005. Chlapci žijící v domově jsou sirotci nebo napůl sirotci, anebo pocházejí z rodin, kde byli rodiče zbaveni rodičovských práv. Proto se pro ně ředitel domova, pan Ruslan Markiv, od počátku snažil vytvořit dobrou atmosféru, která se k životu v rodině co nejvíc blíží. Jejich úspěšný model stojí na principech skutečného přijetí, formace a práce. Zkrátka tak, je to funguje v běžné rodině.

Marek Navrátil, ACHO