NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Velký pátek

By Publikováno 15. 4. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Pilát řekl Židům: Hle, váš král! Ale oni se pustili do křiku: Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!“ (Jan 19,14n)

Nejen před Pilátem se ozýval tento křik, také později i dnes nahlas i potichu volá člověk vůči Kristu: Pryč s ním! Kéž bych se vždy Krista zastal.