NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skřítkové tesaři, postavte střechu! Na Uherskohradišťsku vzniká nové volnočasové centrum mládeže

By Publikováno 14. 4. 2022 Aktuality, Mládež, Školy

Středisku volného času Ponto při Stojanově gymnáziu na Velehradě se pro rozvoj aktivit podařilo získat objekt fary v Korytné. Získáním prostor chce Ponto rozšířit záběr volnočasových aktivit nejen pro mládež gymnázia, ale i v celém okresu. Fara v Korytné se momentálně nachází ve stavu vyžadující absolutní rekonstrukci, pro jejíž realizaci aktuálně probíhá dobročinná sbírka.

Na počátku byla vize, a to hned několik. Aktuálně probíhající realizace projektu Korytná dokazuje, že pokud se i velmi ambiciózní sny několika opravdu odhodlaných lidí potkají a spojí s cílem dosáhnout společného úspěchu, nemusí zůstat pouze v našich myslích.

Koordinátor Střediska volného času Lukáš Petrucha zasvětil celý svůj život rozvoji mládeže. Už v mladém věku začal s organizací táborů, byl ročním dobrovolníkem v zahraničí a později se rozhodl vydat na cestu instruktora preventivních programů. Před sedmi lety nastoupil do střediska volného času a postupně se mu úspěšně podařilo vybudovat Ponto, které už několik let představuje nejen pro studenty Stojanova gymnázia úrodnou půdu pro jejich osobnostní rozvoj. Ti také již šestým rokem dobrovolně ve svém volném čase organizují letní dětské tábory, které si nejen na Uherskohradišťsku získaly velkou popularitu a každoročně se na nich vystřídají desítky táborníků. Dalším cílem této jeho životní mise se proto stalo nalezení místa, které by bylo věnováno těmto mladým talentovaným lidem.

Druhou klíčovou osobou příběhu je bývalý kněz farnosti Korytná. Podobně jako Petrucha si kladl za cíl vybudovat bezpečné a otevřené prostředí pro rozvoj mladých farníků. Několik let proto střádal peníze pro rekonstrukci fary, které se už ale nestihl dožít. Tyto osudy se však naštěstí střetly ve správný čas a vznikla myšlenka přetvoření zchátralé fary v obci Korytná v duchovně a sportovně vzdělávací centrum pro mládež. To poskytne zázemí pro potáborová setkání, víkendové akce a další volnočasové aktivity, ale i program pro veřejnost.

Objekt fary v Korytné vyžaduje absolutní rekonstrukci, kterou se gymnázium rozhodlo vzít pod svou záštitu. Momentálně proto probíhá dobročinná sbírka na realizaci již navrženého plánu oprav fary. Kromě samotné sbírky se také studenti snaží přispět k rychlému vybrání částky zapojením do projektu „Rozhýbej SGV“, ve kterém za každý uběhnutý nebo jinak zdolaný kilometr odchází na projekt Korytná 1Kč. Aktuálně se podařilo získat na rekonstrukci zhruba polovinu požadované částky a velehradští studenti se tak obracejí na veřejnost s prosbou o pomoc s realizací.

„Dejte mladým příležitost a důvěru a očekávejte zázraky. Přesně to se Pontu již několik let úspěšně daří. Hledali jsme proto způsob, jak dále rozšířit prostor pro osobnostní rozvoj mladých, který v období důležitých rozhodnutí znamená zásadní faktor pro volbu jejich následující životní cesty. To se nám snad brzy podaří zrealizovat v Korytné. Jménem celého střediska, tak veřejnost prosíme o finanční podporu rozvoje našich talentů,“ říká Lukáš Petrucha.

Číslo účtu, na který lze přispět: 195519426/0300, variabilní symbol: 7777

Podrobnější informace o projektu naleznete na webových stránkách sgv.cz/korytna

O Pontu: Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu (SVČ) zahájilo svou činnost 1. října 2010. Během školního roku zde fungují nejrůznější kroužky v oblasti hudební, výtvarné, dramatické a mediální výchovy, sportu, cizích jazyků a dalších výukových programů. Nejen pro děti a mládež nabízí SVČ pobytové, víkendové a prázdninové akce. Tím vším otevírá prostor pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům.

Tereza Dejmková, oddělení komunikace SGV