NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

By Publikováno 7. 4. 2022 23 června, 2022 Aktuality, Články – Graubner

Biskupové ČR děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Text jejich poděkování se má číst v závěru bohoslužeb o Květné neděli, 10. dubna 2022.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny.

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.

Jménem českých a moravských biskupů

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK
spolu s členy Stálé rady ČBK

Praha, 5. dubna 2022

Zdroj: cirkev.cz