NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Bohoslužby olomouckých biskupů ve Svatém týdnu

By Publikováno 7. 4. 2022 17 dubna, 2022 Aktuality

Během nadcházejícího Svatého týdne budou arcibiskup Jan Graubner a pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík slavit několik bohoslužeb – převážně v katedrále, ale také na Svatém Kopečku.

Mše svatá s žehnáním ratolestí a průvodem začíná v katedrále sv. Václava na Květnou neděli (10. dubna) v 10.00.

O Zeleném čtvrtku se vždy dopoledne koná v katedrále bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, které se kromě arcibiskupa Graubnera zúčastní i množství kněží z celé arcidiecéze. Tzv. missa chrismatis začíná v 9.30. Večerní mše na památku Večeře Páně pak začne v 18.00.

Na Velký pátek v 18.00 bude arcibiskup Graubner v katedrále slavit velkopáteční obřady na památku Umučení Páně.

Velikonoční vigilii se křtem dospělých bude arcibiskup Jan Graubner slavit v katedrále v sobotu od 20.00. Biskup Antonín Basler bude tutéž vigilii celebrovat od 21.00 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Neděli velikonoční, největší slavnost liturgického roku, potom arcibiskup Graubner oslaví od 10.00 v katedrále sv. Václava.

(Přehled všech bohoslužeb, které se ve Svatém týdnu budou slavit na území olomoucké arcidiecéze, je k dispozici zde.)