NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

5. postní

By Publikováno 3. 4. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte?“ (Iz 43,18n)

I my jsme možná až příliš u věcí minulých, jindy přebíháme do budoucnosti. Je to škoda, protože pak nemáme pozornost pro malé a nové věci od Boha.