NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studentky Arcibiskupského gymnázia putovaly ke hrobu Aničky Zelíkové

By Publikováno 30. 3. 2022 Aktuality, Fotogalerie, Školy

Ve čtvrtek 24. března 2022, v předvečer slavnosti Zvěstování Páně, se 28 studentek Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) vydalo na pěší pouť do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové. Tato pouť se na AG organizuje již devátým rokem a je spjata s osobou Aničky Zelíkové, dobrovolné oběti za nenarozené děti.

Studentky se v poledne sešly ve školní kapli Panny Marie k modlitbě Anděl Páně a také dostaly požehnání na cestu od školního kaplana P. Petra Káni. Poté se vydaly městem a dále cyklostezkou podél Moravy. Během putování zpívaly, modlily se růženec a také strávily chvíle v tichu a rozjímání.

K večeru dorazily do Napajedel, kde se k nim připojila další skupina, která se na místo dopravila autobusem. Po krátké adoraci, během níž se přítomní dozvěděli více o životě Aničky Zelíkové, následovala mše svatá obětovaná za nenarozený život a také za budoucí manžely a rodiny putujících studentek.

Společnou modlitbou u hrobu Aničky Zelíkové poutníci zakončili namáhavý den i svoji pouť.

(ag)