NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Letní katechetický minikurz

od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Katecheze Přednášky
Velehrad – Stojanov Mapa

Začínajícím katechetům, ale i těm, kdo chtějí rozvinout své katechetické dovednosti, je určen Letní katechetický minikurz, který se bude konat od 15. do 19. srpna 2022 v poutním a exercičním domě Stojanov na Velehradě. Pořádá ho zde arcidiecézní katechetické centrum.

Kurz prostřednictvím metodických vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do katechetické práce s dětmi. Naučí jej pastoračně plánovat a pracovat s materiály vydanými na katechetickém centru v Olomouci: Metodika pro práci s dětmi v malých společenstvích (4–9 let), učebnice Na cestě s Ježíšem (9–12 let), Na cestě s Božím lidem (9–12 let) a Napříč dějinami (12–15 let).

Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve věku 4–9 let věku a farní výuku náboženství žáků 4.–9. třídy (kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách).

Další informace: www.katechetiolomouc.cz