NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Česko svítí modře“: kampaň za povědomí o autismu se letos koná pod záštitou arcibiskupa Graubnera

By Publikováno 29. 3. 2022 Aktuality

V sobotu 2. dubna 2022 si připomeneme Světový den povědomí o autismu. Záštitu nad kampaní letos převzal olomoucký arcibiskup Jan Graubner se slovy: „Kéž je pro lidi s autismem úsilí těch, kteří se v této oblasti jakkoliv angažují, novou posilou a nadějí.“

Současná doba přináší všem náročné výzvy – covid-19 a nyní vlna uprchlíků, převážně matek s dětmi, před válečným konfliktem v Ukrajině. Nestandardní situace mají negativní dopad na lidi s poruchou autistického spektra bez rozdílu, a také mezi uprchlíky jsou děti, dospívající a dospělí lidé s autismem a jejich rodiny.

Místem prvního kontaktu lidí v nouzi jsou orgány samospráv měst a obcí. Výchozí informace o autismu pomohou předejít nedorozumění a snížit míru stresu všech zúčastněných osob, ať již při jednání na úřadech, v náročných životních situacích, při záchranářských akcích, krizových intervencích, na veřejnosti apod. (Více na www.mzcr.cz)

„V duchu motta IX. ročníku kampaně ‚POVĚDOMÍ otevírá bránu POROZUMĚNÍ A RESPEKTU k lidem na spektru‘ jsme oslovili Svaz měst a obcí , který se bude aktivně podílet na šíření základního informačního balíčku – ‚Komunikačního souboru‘ a informací o ‚Průkazu osoby s PAS‘, s cílem poskytnout vodítko pro jednání s klienty s autismem a pomoci porozumět situaci jejich rodin pracovníkům krajských, městských a obecních úřadů, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším, kteří se dosud s problematikou autismu nesetkali. Vzhledem ke světově udávané prevalenci výskytu poruch autistického spektra (PAS) – až 2, 7% populace – se tak dříve či později stane,“ uvádí Marta Pečeňová, koordinátorka celorepublikové osvětové kampaně.

Kampaň „Česko svítí modře“ obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2007 jako Světový den povědomí o autismu. „Svítit modře“ lze různými způsoby, nejen nasvícením budovy. Podporu a solidaritu s lidmi na spektru můžete vyjádřit šířením povědomí o autismu, sdílením informací, modrým prvkem oblečení, společenskou událostí.

Největším projevem podpory lidem na spektru však bude Váš respektující a tolerantní přístup k lidem ve vašem okolí. Děkujeme za vaši účast v kampani „Česko svítí modře“ 2022, děkujeme za projev respektu k lidem na spektru a všem, kdo jsou jim nápomocni na cestě životem.

Platforma Naděje pro Autismus pořádá celorepublikovou osvětou kampaň „Česko svítí modře“ pravidelně od roku 2014. Kampaň trvá celý měsíc, počínaje 2. dubnem, který OSN v roce 2007 vyhlásila jako Světový den povědomí o autismu (WAAD). Cílem kampaně je zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. „Česko svítí modře“ nabízí prostor pořadatelům akcí, se vztahem k WAAD nebo autismu, realizovaných v uvedeném období, k vzájemnému propojení, seznámení, inspiraci a sdílení. Nabízí veřejnosti přehled rozmanitých aktivit různých pořadatelů na jedné adrese.

Marta Pečeňová, koordinátorka kampaně „Česko svítí modře