NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„V kříži najdu vše, co hledám“: ukřižovaný Kristus pohledem lidového řezbářství a středověké poezie

By Publikováno 28. 3. 2022 8 dubna, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Památky, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Památky Tisková zpráva
Olomouc – Arcidiecézní palác Mapa

Výstava sbírky křížů manželů Hojgrových doprovázená úryvky básně „Salve mundi salutare“ Arnulfa z Lovaně v překladu biskupa Josefa Hrdličky – to je ve zkratce obsah výstavy „V kříži najdu vše, co hledám“. V olomouckém Arcibiskupském paláci bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 17.00 a otevřena zůstane až do 4. června tohoto roku.

Výstavní projekt „V kříži najdu vše, co hledám – Ukřižovaný Kristus pohledem lidového řezbářství a středověké poezie“ stojí na dvou pilířích: na nedávno vydané publikaci biskupa Josefa Hrdličky V kříži najdu vše, co hledám, která je českým překladem básní Salve mundi salutare Arnulfa z Lovaně (1200–1250), a na sbírce křížů manželů Hojgrových, což je sbírka devadesáti krucifixů, kterou Arcibiskupství olomoucké získalo od Boženy a Františka Hojgrových v roce 2013.

Ruce, nohy, kolena, bok, hruď, srdce a tvář, to je sedm částí Kristova těla, o kterých báseň vypráví. Od středověku se běžně setkáváme s úctou k částem Kristova těla, k jeho srdci, k jeho ranám, k jeho dlaním, které uzdravovaly. Tyto myšlenky následoval a básnicky zpracoval i Arnulf z Lovaně (1200–1250), opat cisterciáckého kláštera Villers, ležícího v belgickém městě Villers-la-Ville. Největší obliby se báseň dočkala v 17. století a její variace O Haupt voll Blut und Wunden („Ó hlavo plná trýzně“) je zlatou linkou Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha.

Emeritní olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička se dlouhodobě věnuje překladu křesťanských textů i vlastní básnické tvorbě. Z jeho dalších překladatelských sbírek můžeme jmenovat např. sborník Démant a slza, Hořící dítě nebo Svíce uvnitř. Touto výstavou bychom současně rádi oslavili jeho letošní 80. narozeniny.

Sbírka křížů Boženy a Františka Hojgrových vznikala organicky mezi lety 1992–2013. Manželé našli společný zájem v záchraně a zachovávání krucifixů, které se po revoluci začaly hojně objevovat ve starožitnictvích, v aukcích, i na bleších trzích. První kříž koupili v roce 1992 na burze Letná v Praze. Původně ho kupovali jako dar, ale shodou okolností nakonec krucifix manželům zůstal. Postupně si tak k těmto uměleckým dílům našli velmi osobní vztah ústící ve sběratelskou činnost, v jejímž pozadí stojí velká úcta k umělecko-řemeslné práci, historii a k Bohu.

Vzhledem k rozsáhlosti představované sbírky krucifixů bude vystavena pouze její část, kterou kurátorky výstavy vybraly tak, aby co nejvhodněji korespondovala s básněmi kontemplujícími sedm částí Kristova těla.

Výstava je v Arcibiskupském paláci otevřena během dubna každou sobotu od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00, od května pak vždy od pondělí do soboty a o státních svátcích v čase 10.00–12.00 a 13.00–17.00. Více na www.arcibiskupskypalac.cz.