NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Věřící opět prožijí „24 hodin pro Pána“

By Publikováno 22. 3. 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana

V kostelích olomoucké arcidiecéze se v pátek a sobotu 25.–26. března 2022 uskuteční celosvětová akce 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil papež František. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti i v této vážné době.

Ve vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 24hodinová adorace probíhat od páteční ranní mše svaté v 7.00 do sobotní ranní bohoslužby. Už předtím, od čtvrtečního večera, bude ovšem Nejsvětější svátost vystavena k adoraci v rámci modliteb Valašsko se modlí za mír.

Ve farním kostele v Hradisku u Kroměříže se uskuteční hodinová adorace v pátek od 17.00. Věřící se při ní budou modlit za současné problémy světa – za návrat k víře, za ukončení válečného konfliktu se zasvěcením Ruska i za nový život a nenarozené děti.

Od 15.00 do 21.00 bude v pátek otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově: společný program nabídne v 15.00 modlitbu breviáře a pobožnost k Božímu milosrdenství, v 17.55 křížovou cestu, v 18.30 mši svatou a v 19.30 modlitby mládeže, po kterých následuje svátostné požehnání. Po celou dobu bude také příležitost ke zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru.

Večerní program připravují na tento den i v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Od 17.00 do 18.00 se zde koná tichá adorace před Nejsvětější svátostí, na ni od 18.00 naváže křížová cesta se scholičkou a mše svatá. Od 19.00 do 22.00 pak pokračují další adorace, ve druhé části moderované společenstvím mládeže. Během všech adorací je nabídnuta příležitost ke svátosti smíření.

S využitím informací na farních webech