NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel P. Michael Špaček

By Publikováno 21. 3. 2022 Aktuality

V pátek 18. března 2022 zemřel P. Michael Špaček, farář v Mikulčicích a vyučující Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Rozloučení s ním se uskuteční v sobotu 26. března od 10.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích a od 14.00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. K uložení do rodinného hrobu ho přítomní doprovodí v 15.30 od dolní brány Ústředního hřbitova v Brně.

P. ThLic. Michael ŠPAČEK, Th.D. se narodil 11. listopadu 1950 v Brně, na kněze byl vysvěcen 26. června 1976 v Praze. Kněžskou službu zahájil jako kooperátor ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, po dvou letech byl povolán do Hodonína. V listopadu 1980 byl ustanoven administrátorem v Brodu nad Dyjí, Novém Přerově a Novosedlech.

V letech 1990–1994 byl uvolněn ke studiu v zahraničí a na Papežském orientálním ústavu v Římě vystudoval východní teologické vědy.

Po návratu nastoupil jako farář do Ždánic a Lovčic u Kyjova, zároveň působil jako odborný asistent na teologické fakultě v Olomouci, kde vyučoval spiritualitu křesťanského východu a liturgiku byzantského obřadu.

V prosinci 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Jeho posledním působištěm byla od roku 2014 farnost Mikulčice.

parte