NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konference ke stému výročí úmrtí blahoslaveného císaře Karla I.

By Publikováno 21. 3. 2022 31 března, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Přednášky
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Přednášky
Olomouc – Cyrilometodějská teologická fakulta Mapa

U příležitosti 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského se ve čtvrtek 31. března 2022 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční odborná konference „Blahoslavený Karel I.: panovník – exulant – voják – hospodář (17. srpen 1887 – 1. duben 1922)“.

Celodenní program nabídne přednášky zaměřené na život císaře Karla, diplomatické styky jeho vlády se Svatým stolcem, vyhnanství na Madeiře i jeho návštěvu Olomouce, kterou vykonal 16. prosince 1917 a při této příležitosti se zúčastnil slavnostního vysvěcení nově zrekonstruovaného kostela Panny Marie Sněžné a navštívil vojenský hřbitov na Černovíru.

Účastníci konference i zájemci z řad veřejnosti jsou zváni na závěrečnou přednášku, kterou prosloví biskup Pavel Konzbul v aule teologické fakulty v 16.00. Konferenci pak od 18.00 uzavře mše svatá, kterou bude v katedrále sv. Václava celebrovat arcibiskup Jan Graubner.

Konferenci pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého a Státní oblastní archiv v Praze za přispění Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy a pod záštitou arcibiskupa Graubnera. Více informací zde.