NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cenu města Olomouce letos obdrží sochař Otmar Oliva a svatomořický farář P. František Hanáček

By Publikováno 17. 3. 2022 Aktuality

Akademický sochař Otmar Oliva a dlouholetý farář u kostela sv. Mořice P. František Hanáček jsou dva z pěti laureátů na Cenu města Olomouce, které pro rok 2021 schválila rada města. Slavnostní předání cen se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022, v předvečer Svátků města Olomouce.

Pracovní skupina pro udělování Ceny města posuzovala během února celkem 39 návrhů podaných občany a institucemi a shodla se na pěti nominacích. Cenu města Olomouce tak v oblasti vědy a výzkumu získá prof. Ingeborg Fialová-Fürst, dlouholetá vedoucí Katedry germanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, v oblasti kultury olomoucký rodák a akademický sochař Otmar Oliva, v oblasti sportu bývalý hráč, trenér a funkcionář klubu SK Sigma Olomouc Jan Chladil a za společenský přínos městu svatomořický farář P. František Hanáček. Cenu za počin roku, konkrétně za organizaci a pořádání festivalu „Olomouc (o)žije“, dostane Štěpán Havran.

Akademický sochař Otmar Oliva, rodák z Olomouce žijící na Velehradě, slaví v letošním roce významné životní jubileum – 70. narozeniny. Jeho tvorba se specializuje zejména na tvorbu liturgických předmětů, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů, pamětní desky, busty, medaile a jiné realizace. Jeho tvorba je zastoupena na mnoha místech České republiky i jinde. K nejvýznamnějším dílům patří výzdoba kaple Jana Pavla II. Redemptoris Mater ve Vatikánu. V Olomouci připomeňme alespoň výzdobu zvonu Panny Marie Hostýnské v katedrále sv. Václava, fontánu Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra Na Hradě nebo bronzový oltář s mramorovou deskou v kostele Panny Marie Sněžné a mnoho dalších liturgických předmětů, pamětních desek, relikviářů atd. Za svoji uměleckou tvorbu a občanský postoj byl oceněn již mnohokrát, např. Cenou Masarykovy akademie umění, Pamětní medailí 3. odboje nebo Řádem sv. Cyrila a Metoděje.

Také František Hanáček, rodák z Kunovic, letos slaví 70. narozeniny. Vyučil se zahradníkem na Střední zahradnické škole v Brně-Bohunicích, praxi vykonal v Lednici. Teologii vystudoval v Litoměřicích a na kněze byl vysvěcen v červnu roku 1981 v Olomouci. Působil v mnoha duchovních správách. Přes 30 let (od 1. července 1991) je duchovním správcem olomouckého chrámu sv. Mořice, o jehož revitalizaci se v posledních letech zasloužil. Součástí poslední náročné investiční akce byla oprava pláště kostela a úprava kostelní věže s vyhlídkou. V roce 2021 zahájil restaurování největších varhan ve střední Evropě. Téměř od počátku obnovení poutí do Staré Vody u Libavé (1991) pořádá zájezdy poutníků a slouží pro ně mše svaté na tomto poutním místě. Kromě svatomořické farnosti duchovně pečuje o farnost na Nových Sadech a Nové Ulici. Při chrámu sv. Mořice podporuje smíšený pěvecký sbor Chorus Mauritiensis. Publikuje články v regionálním tisku a ve Svatomořickém zpravodaji.

S využitím materiálu na www.olomouc.eu,
ilustrační foto: opravená věž v kostele sv. Mořice