NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zařízení S-Case se Charitě osvědčilo při zavádění telemedicíny na gruzínském venkově

By Publikováno 15. 3. 2022 Aktuality, Charita

Tým Charity Česká republika a slovenské společnosti S-Case po čtyřech měsících úspěšně dokončil projekt zaměřený na pilotní testování přenosného multifunkčního lékařského zařízení S-Case. Prokázalo se, že použití tohoto zařízení v primární zdravotní péči na venkově je efektivní – zařízení rozpoznává nové případy neinfekčních chorob, umožňuje rychlé a přesné sdílení dat a jejich uchovávání v digitální podobě a poskytovatelé zdravotní péče díky němu mohou být výkonnější.

„Během čtyř měsíců jsme pomocí přístroje S-Case vyšetřili více než 230 pacientů a zjistili jsme desítky nových případů hyperglykemie, vysokého krevního tlaku a nízké saturace krve kyslíkem. Použití tohoto přístroje, který dokáže změřit čtyři životní funkce najednou, navíc může zkrátit dobu potřebnou k úplnému vyšetření pacienta z deseti na pět minut,“ uvedla zdravotní specialistka Charity ČR Nato Shengelia.

Zařízení S-Case v sobě obsahuje čtyři snímače – bezdotykový teploměr, pulzní oxymetr, glukometr a monitor krevního tlaku. Je napojeno na internetovou platformu, která slouží k digitalizaci a ukládání všech vložených naměřených dat a poskytuje tak lékaři lepší přehled o stavu pacienta.

To ale nejsou veškeré klady. Zařízení S-Case je pro pacienty velice zajímavé a pravděpodobně tak zvýší využívání preventivní péče a zdravotních služeb. To dokládají slova Mzeo Abašviliové, zdravotnice z venkovské ambulance ve vesnici Lapanaantkari: „Díky tomuto zařízení nemusí obyvatelé kvůli preventivnímu vyšetření vážit cestu navíc na polikliniku ve městě Dušeti. Ta je pro vesnické pacienty často nemožná kvůli časové náročnosti a obtížemi spojenými s cestováním.“

Testování v pěti venkovských ambulancích okresu Dušeti

Podle Světové zdravotnické organizace se průměrná délka života v Gruzii v posledních letech pozvolna prodlužuje a vzrůstá počet starších obyvatel s chronickými onemocněními a současným výskytem několika nemocí najednou, komorbiditou. Odhaduje se, že neinfekční nemocí stojí za 93 procenty všech úmrtí v Gruzii, z nichž je 69 procent způsobeno kardiovaskulárními onemocněními. Brzká diagnostika a pravidelné kontroly mohou lidem s těmito zdravotními problémy pomoci žít kvalitní a delší život. A jak pilotní projekt Charity a S-case ukázal, k tomuto úsilí v oblasti primární zdravotní péče je zařízení S-Case velice vhodné.

Pilotní testování probíhalo od září do prosince roku 2021 v pěti venkovských ambulancích v okresu Dušeti. Před samotným použitím zařízení v klinické praxi byly zdravotní sestry proškoleny S-Case týmem, jak správně zařízení používat a jak shromaždovat data. Od září byla zařízení plně využívána zdravotními sestrami a lékaři při domácích návštěvách pacientů či mimo zmíněné ambulance. Hlavním cílem bylo poskytnout těmto odborníkům přenosné zdravotnické zařízení, které slouží zároveň jako elektronická databáze údajů o pacientovi a jako digitální zápisník.

Zdroj: svet.charita.cz