NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nekrologium představuje kněze, kteří v arcidiecézi zemřeli v letech 1983 až 2020

By Publikováno 9. 3. 2022 Aktuality

Na sklonku loňského roku vyšel tiskem souborný přehled kněží naší arcidiecéze zemřelých od roku 1983 do konce roku 2020. Nekrologium bylo v průběhu ledna distribuováno do všech farností arcidiecéze. Pro zájemce z řad veřejnosti je k dispozici v Arcibiskupské knihovně nebo arcidiecézním archivu.

Publikace navazuje na předchozí řadu nekrologií se seznamy zemřelých kněží již od poloviny 19. století a zahrnuje především všechny kněze činné ve zdejší duchovní správě, včetně kněží z německojazyčných oblastí, odsunutých po 2. světové válce z Československa. Dále jsou v nekrologiu uvedeni také kněží působící ve farnostech bývalé Apoštolské administratury se sídlem v Českém Těšíně, která byla do olomoucké arcidiecéze začleněna v roce 1978. Hlavní část nekrologia obsahující jména asi 700 zemřelých kněží doplňuje dodatkový seznam zemřelých kněží neuvedených v předchozích dílech nekrologií a také seznam zemřelých trvalých jáhnů.

Redakční práce na konečné podobě celého nekrologia, na nichž spolupracovalo oddělení evidence arcidiecéze a arcidiecézní archiv, trvaly asi dva roky a obnášely především kontrolování a dohledávání řady údajů o zemřelých kněžích a také doplňování jmen kněží, kteří v seznamech dosud chyběli. Vedle spolupráce s dalšími biskupstvími v ČR proto – v případě kněží odsunutých po válce z ČSR a kněží, kteří sami odešli někdy později do ciziny – probíhala komunikace také asi s dvacítkou biskupství v Německu, Rakousku, Itálii a na Slovensku, a vedle toho i se zahraničními provinciemi některých řeholních společností (např. s centrálním archivem řádu Německých rytířů ve Vídni nebo centrálním salesiánským archivem v Římě).

Vít Němec, vedoucí archivu