NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Přednáška: Proč lidi dobré vůle rozděluje politika a náboženství?

By Publikováno 8. 3. 2022 28 března, 2022 Kalendář hlavní strana, Přednášky
Naplánovaná událost Kalendář hlavní strana Přednášky
Zábřeh – Katolický dům Mapa

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh, zve na přednášku Dominika Opatrného nazvanou „Proč lidi dobré vůle rozděluje politika a náboženství? Význam teorie morálních základů pro křesťanskou etiku“. Uskuteční se v úterý 22. března 2022 od 18.00 v Katolickém domě v Zábřehu.

Teorie morálních základů amerického psychologa Jonathana Haidta říká, že lidé mají morální cítění v hrubých rysech vrozené a během života je dotvářejí. Mezi morální základy patří péče, spravedlnost, loajalita, respekt k autoritě a čistota (fyzická i kultická). Všichni jsme v těchto oblastech citliví, ale různě silně. To vysvětluje, proč se lidé neshodnou v posuzování takových otázek, jako je eutanázie, umělých potratů, trestu smrti nebo třeba zákonů o zbraních. Haidtova teorie přináší křesťanům možnost lépe pochopit svoje i cizí morální intuice.

Dominik Opatrný vyučuje morální teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity. V současnosti je v tisku jeho kniha Následovat člověka do Božího království: Prameny a meandry křesťanské etiky.