NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita ČR zajistí školní stravování pro více než 23 tisíc dětí v Iráku

By Publikováno 8. 3. 2022 Aktuality, Charita

V poválečných oblastech, jako je Irák, je stále obtížné zajistit pravidelnou školní docházku. Situace je o to horší v případech, kdy děti chodí do školy s prázdným žaludkem, anebo kvůli hladu do školy nechodí vůbec. Spojili jsme se proto se Světovým potravinovým programem a iráckou vládou a v letošním roce zajistíme stravování zdarma pro více než 23 tisíc iráckých dětí. S plným žaludkem půjde školákům učení mnohem lépe.

Každý den chodí stovky až tisíce dětí v Iráku do školy s prázdným žaludkem. Pochopitelně se kvůli tomu hůř soustředí, a to se projevuje na jejich výsledcích. Přitom stačí málo – zdravá svačina – aby se dětem učilo lépe a aby se během vyučování cítily dobře. Zajištěná školní strava navíc pomáhá zvýšit školní docházku dívek, od kterých se jinak očekává pomoc v domácnosti.

Zdravá a pravidelná strava má zásadní význam pro učení a zdravý vývoj dětí. Je o to důležitější v zemích, které se stále vzpamatovávají z dlouholetého válečného konfliktu, jako Irák. Místní rodiny totiž většinu svého příjmu vynakládají na výživu svých dětí. Program školního stravování, který v Iráku společně se Světovým potravinovým programem zajišťujeme, pomáhá snižovat chudobu tím, že rodinám šetří peníze vynakládané na stravu v době, kdy jsou jejich dětí ve škole.

Společně se Světovým potravinovým programem a iráckou vládou budeme letos rozdávat svačiny ve 136 školách v regionech Kirkúk a Nineve, a zajistíme tak stravování zdarma pro 23 704 iráckých školáků.

Děti se díky pravidelným svačinám naučí zdravým návykům a lépe se začlení do místních komunit. Zajištěné svačiny pomůžou snížit chudobu v regionu a zároveň zabrání dětem předčasně ukončovat školní docházku. V případě dívek se tak zmenší riziko, že se je rodiče budou snažit provdat v nízkém věku.

Potraviny nakupujeme od místních prodejců

Školní stravování nejenže poskytuje výživné jídlo pro školáky, pomáhá také posilovat místní ekonomiku. Všechny potraviny, které dětem rozdáme, totiž pořizujeme výhradně od místních dodavatelů. V Iráku, kde kvůli válce a pandemii koronaviru přišlo mnoho lidí o zdroj obživy, jde o zásadní pomoc.

Charita Česká republika v Iráku dlouhodobě pomáhá obnovit živobytí zranitelných komunit po válce. Pomoc iráckým školákům probíhá ve spolupráci se Světovým potravinovým programem a iráckou vládou.

Zdroj: svet.charita.cz