NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Velehrad pro Ukrajinu

By Publikováno 7. 3. 2022 13 března, 2022 Aktuality, Hudba, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Hudba Kalendář hlavní strana
Velehrad Mapa

Sejděme se na Velehradě společně pro Ukrajinu! To je pozvání pro všechny lidi dobré vůle na neděli 13. března 2022 od 18.00 do velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Společnou modlitbou všechny přítomné provedou brněnský řeckokatolický farář Sergij Mackula, původem z Ukrajiny, a administrátor velehradské římskokatolické farnosti P. Josef Čunek SJ.

Cíl tohoto setkání podpoří svým hudebním vystoupením také Jiří Pavlica s přáteli, pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a varhanice Marie Vojáčková. Při setkání bude možno přispět do finanční sbírky na humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny. Setkání spolupořádají obec Velehrad, velehradská farnost a Stojanovo gymnázium.

Jako symbol trvalých modliteb za pokoj a mír, které už téměř dva týdny obětují lidé celého světa s myšlenkou na válkou sužovanou Ukrajinu, přitom už nyní ve velehradské bazilice nepřetržitě hoří svíce a její plamen osvěcuje obraz v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. „Už od počátku 20. století byl Velehrad místem, kde se scházeli věřící z Východu i Západu. Na pozvání pozdějšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana tu při unionistických kongresech katolíci a pravoslavní v diskuzích i modlitbách navzájem objevovali svou kulturu a náboženství a hledali to, co je spojuje. Připojujeme se proto k modlitbám za Ukrajinu a jako jejich viditelný symbol jsme o první neděli zapálili postní svíci, které od té chvíle nepřetržitě hoří před obrazem Matky jednoty,“ popsal velehradský duchovní správce P. Josef Čunek SJ.