NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Fakultní nemocnice se do pomoci Ukrajině zapojuje sbírkami i modlitbami

By Publikováno 4. 3. 2022 Aktuality

V souvislosti se současnou situací na Ukrajině se do pomoci postiženým občanům této země zapojila i Fakultní nemocnice Olomouc. A to v oblastech materiální pomoci, poskytování zdravotní péče obyvatelům Ukrajiny i podpory zaměstnaneckých aktivit v rámci humanitárních misí. Na Popeleční středu se také personál nemocnice sešel ke společné modlitbě.

FN Olomouc již nyní spolupracuje s městem Olomouc na přípravě humanitární materiální pomoci partnerskému ukrajinskému městu Černivci. Touto cestou putuje do oblasti zdravotnický materiál včetně léčiv a dalších potřeb. Další pomoc koordinuje nově zřízené Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), do jehož činnosti je zapojena i FN Olomouc. V případě potřeby lze takto rychle zprostředkovat požadavky na konkrétní formu pomoci.

„Co se týká finančních a materiálních sbírek, které již z vlastní iniciativy vyhlásila některá pracoviště naší nemocnice, velmi si těchto kroků cením a jsem rád, že solidarita je výrazným charakterovým rysem našich zaměstnanců napříč celou nemocnicí. Fakultní nemocnice jako příspěvková organizace nemá dostatečně efektivní nástroje na organizování vlastních sbírek či zakládání transparentních účtů. Doporučujeme proto všem zájemcům o tuto formu pomoci obrátit se na již prověřené a renomované instituce, jako jsou například Člověk v tísni, ADRA, Charita ČR a mnohé další,“ uvádí ředitel FN Olomouc prof. Roman Havlík.

Fakultní nemocnice Olomouc je také určena jako jedno z páteřních zdravotnických zařízení v ČR k bezodkladné zdravotní péči pro občany Ukrajiny na našem území. Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svém webu informace k poskytování těchto zdravotních služeb, a to i v případech, že potřební občané Ukrajiny nemají žádné zdravotní pojištění a péči si nemohou zaplatit sami.

Zdravotníci z FN Olomouc se také již léta zapojují do zdravotně humanitárního programu MEDEVAC, který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. „Tuto aktivitu jako nemocnice podporujeme a umožňujeme našim zaměstnancům se tohoto programu účastnit. Nejinak tomu bude i v případě eventuálních aktivit nejen v rámci tohoto programu na Ukrajině a v příhraničních oblastech,“ ujišťuje prof. Havlík.

Ke společné modlitbě za Ukrajinu vyzvali ve středu 2. března v poledne do nemocniční kaple Fakultní nemocnice Olomouc všechny zájemce nemocniční kaplani. Jejich pozvání vyslyšela početná skupina zaměstnanců nemocnice různých profesí. Zvláště pro ukrajinské ženy pak byly tyto chvíle společného usebrání plné emocí a myšlenek na nejbližší, kteří se v jejich domovině musejí vyrovnávat s brutální ruskou invazí.

Zdroj: www.fnol.cz