NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Být člověkem“ – úkol nejen pro postní dobu

By Publikováno 4. 3. 2022 Aktuality, Školy

Společnou mší svatou na Popeleční středu vstoupili studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) do doby postní. Školní mši svatou v kostele sv. Mořice celebroval P. Petr Káňa.

Ve své promluvě zmínil úkol pro každého studenta, učitele či zaměstnance školy „být člověkem“. Naplnit svůj život pomocí a službou druhým, stát se člověkem, který je konkrétním způsobem prospěšný pro okolí, dovede povzbudit a pokud je potřeba, tak účinně pomoci. Na krátkém příběhu vyzdvihl důležitost nejen se vzdělávat, ale také získané vědomosti využít pro dobro druhých.

Podělil se také o velmi čerstvé zážitky z cesty na Ukrajinu, kam spolu s dalšími zaměstnanci AG vezl hmotnou pomoc lidem postiženým současnou válkou.

V závěru nabídl všem přítomným možnost zapojení se do postní aktivity na AG formou konkrétních skutků zbožnosti či lásky, které vycházejí ze tří základních pilířů postní doby: modlitby, půstu a almužny.

Před závěrečným požehnáním poděkoval studentům a zaměstnancům školy, kteří se aktivně podíleli v nedávné době i v těchto posledních dnech na finančních a hmotných sbírkách pro různé skupiny potřebných lidí.

Věříme, že tato postní doba bude opravdovou příležitostí ke konkrétní pomoci druhým a naplněním zmíněného úkolu „být člověkem.“

Další fotografie: eu.zonerama.com

(ag)