NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„S profesorem Tichým odchází nejvýznamnější osobnost současné katolické novozákonní biblistiky“

By Publikováno 3. 3. 2022 Aktuality

Na kněze a profesora Cyrilometodějské teologické fakulty Mons. Ladislava Tichého, který zemřel v úterý 1. března 2022, vzpomíná jeho žák a profesor na Papežském biblickém institutu P. Ivan Hrůša OCarm.

S panem profesorem Ladislavem Tichým odchází nejvýznamnější osobnost současného českého katolického novozákonního bádání. Během 40 let odborné činnosti na teologických fakultách v Litoměřicích a v Olomouci se jako profesor Nového zákona zapsal do života několika generací studentů, katolických kněží i laiků.

Vzpomínky na něj nelze shrnout do několika slov, ale ve všech zůstává obraz čistého, přímého a laskavého člověka a kněze, vynikajícího odborníka, filologa a biblisty s erudicí, jaká je v i kolegiu vysokoškolských profesorů výjimečná. Jeho odbornou specializací byl Nový zákon a z jazyků tedy samozřejmě řečtina, ale asi by se nenašlo mnoho evropských zemí, jejichž jazykem by se nedomluvil.

Při setkání s ním bylo na první pohled patrné, že svůj život zasvětil studiu, a jeho zaujetí pro Písmo bylo cítit na každé jeho přednášce i později z každého rozhovoru, který se odborné činnosti nějak týkal. I přes šíři a hloubku svých znalostí však nikdy nestavěl do popředí sebe. Vždy mu šlo o věc samotnou, o hlubší proniknutí, poznání a pochopení, aniž by měl zapotřebí přisuzovat důležitost sobě samému. A takto zůstává ve vzpomínkách jako vzor vědce a člověka.

Jeho odchod se nás dotýká jako ztráta, ale považuji za jisté, že mu Pán nyní dává poznat „tváří v tvář“ (1 Kor 13,12) skutečnost, kterou v Písmu hledal a odhaloval celý život.

Ivan Hrůša