NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nové aleje ovocných stromů ve Vápenné nakrmí ptáky i drobnou zvěř

By Publikováno 3. 3. 2022 10 března, 2022 Aktuality, Ekologie, Hospodaření

Téměř tři desítky plodonosných stromů vysadili lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. (ALSOL) na dvou lokalitách obce Vápenná na Jesenicku. Plody vysazených jabloní a hrušní navýší úživnost revíru pro zvěř a zároveň podpoří biodiverzitu krajiny. Výsadbu plodonosných dřevin a jejich ochranné oplocení pomohla zafinancovat dotace Ministerstva životního prostředí ČR.

„Podařilo se nám vysadit celkem dvě aleje, jednu u Lesní čtvrti a druhou na Zighartických loukách. Stromy jsme vysadili jako stromořadí kolem cest a několika stromy jsme doplnili stávající meze. Celkově se jedná o dvacet jabloní a šest hrušní, přičemž v letošním roce chceme alej na Zighartických loukách ještě rozšířit,“ uvedl Arnošt Buček, jednatel ALSOL, a dodává: „Plody stromů poslouží jako potrava zvěři a ptactvu v podzimních a zimních měsících, kdy zdejší pozemky nejsou tolik úživné. Obě aleje se nachází mimo veřejné komunikace pro motorová vozidla, takže nehrozí případná srážka se zvěří.“

Vysazené dřeviny bylo potřeba ochránit proti okusu zvěří a proti povětrnostním vlivům. Lesníci proto zřídili po celé aleji oplocenky a stromky natřeli ochranným nátěrem. Celkové náklady se vyšplhaly na 66 tisíc korun, z toho bezmála 55 tisíc pomohla uhradit dotace Ministerstva životního prostředí v rámci programu péče o krajinu.

Dagmar Obšilová, ALSOL.cz