NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel biblista a kanovník Ladislav Tichý

By Publikováno 1. 3. 2022 Aktuality

Ve věku nedožitých 74 let zemřel v úterý 1. března 2022 po delší těžké nemoci Mons. Ladislav Tichý, kněz brněnské diecéze a profesor biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 5. března při mši svaté od 10.00 v olomouckém kostele sv. Mořice a od 14.30 v jeho rodné Olešnici, poté bude tělo zemřelého uloženo na místním hřbitově.

Mons. prof. Ladislav Tichý, Th.D. se narodil 27. března 1948 v Olešnici. Kněžské svěcení přijal 30. června 1973 v Brně a poté působil na Starém Brně a v Třebíči. Od roku 1980 učil na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde byl 12. dubna 1984 promován doktorem teologie.

Od roku 1990 učil na teologické fakultě v Olomouci, kde byl v roce 1993 habilitován jako docent a v roce 2005 jmenován profesorem. V letech 1992–1997 zde byl rovněž děkanem.

Dne 5. dubna 2000 mu byl udělen titul Monsignor a v roce 2008 byl jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

parte