NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pomoc Ukrajině: uprchlíci nacházejí přístřeší na farách i ve věřících rodinách

By Publikováno 1. 3. 2022 Aktuality

Přípravou volných prostor na faře nebo sháněním nabídek ubytování od svých farníků pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny lidé ve farnostech olomoucké arcidiecéze.

Už od soboty obývá faru v Dřevohosticích na Přerovsku desítka nově příchozích: dvě maminky s malými dětmi, matka se sedmnáctiletým synem a ještě dvě ženy. A další lidé prchající před násilím vyvolaným ruskou invazí na Ukrajinu se sem blíží. „Už od vypuknutí války ve čtvrtek jsme osud Ukrajiny těžce prožívali: manžel má stavební firmu a zaměstnává v ní také Ukrajince, vždycky si jejich práci pochvaloval a s některými jsme se znali i osobně. Proto nás hned od první chvíle trápily otázky, jak jim můžeme pomoci, a když jsme se dozvěděli, že jejich rodiny chtějí uprchnout, rozhodli jsme se pro ně sami vydat, přivézt je sem a pomoci jim sehnat ubytování,“ vrací se v myšlenkách pár dní nazpět Martina Dlouhá z Hradčan.

Její obec přitom spadá do farnosti Pavlovice, a právě to mělo pro další vývoj situace velký význam. „Jen mezi řečí jsem se před naším duchovním správcem P. Zdeňkem Mlčochem zmínila, že čekáme na příjezd ukrajinských žen a dětí, a on na to: ‚Na faře v Dřevohosticích by místo bylo,‘“ říká Dlouhá. Z iniciativy kněze, který má vedle Pavlovic a Dřevohostic na starosti ještě třetí farnost ležící východně od Přerova, Domaželice, se tak dřevohostická fara začala hned připravovat na potřebné.

„Když mi Martina Dlouhá volala, okamžitě se mi její poznámka o příjezdu ukrajinských uprchlíků spojila s výzvou arcibiskupa Graubnera, abychom byli připravení poskytnout jim pomoc,“ popisuje kněz a dodává, že jeho samotného překvapila odezva farníků, které přizval. „Lidé se ihned dostavili pomoci s úklidem a také přinesli spoustu věcí, které se ubytovaným hodí, od lůžkovin přes ručníky až po teplé jídlo,“ popisuje P. Mlčoch a dodává: „Zdá se, že všechno to byl jen začátek. Už v úterý čekáme další uprchlíky na faru do Domaželic a další zájemce v průběhu týdne umístíme do Pavlovic.“

Nabídek pomoci je dostatek

Na příchod ukrajinských obyvatel se připravují také jinde. Farnost v Otrokovicích například oslovila zlínská farnost s otázkou, zda by mohli okamžitě přijmout ukrajinské matky s dětmi na několikadenní ubytování, než se odsud rozjedou do rodin. „Ochotní farníci se pustili do úklidu a připravili pro ně prostory, další se okamžitě ozvali s tím, že mají možnost několik lidí ubytovat u sebe,“ popisuje otrokovický farář P. Pavel Šupol a pokračuje: „Nakonec to sice dopadlo jinak, počet matek a dětí přivážených z Ukrajiny byl menší a byly se o ně schopné ihned postarat rodiny v okolí Zlína. Jsme ale připravení a díky přicházejícím nabídkám taky zjišťujeme, kdo všechno chce někoho přijmout do rodiny nebo nabídnout volné ubytování.“

O přijetí desítek dalších ukrajinských uprchlíků se už postarala také farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Reportáž z tamního dění lze zhlédnout ve videu níže.

(úvodní foto po příjezdu ukrajinských uprchlíků do Dřevohostic: Martina Dlouhá)