NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupské gymnázium si připomnělo důležitost manželství

By Publikováno 28. 2. 2022 Aktuality, Školy

Každoroční iniciativa na podporu manželských vztahů v rámci Národního týdne manželství letos proběhla 14.–20. února a nesla název Ztráty a nálezy. V České republice se tento týden věnovaný manželům koná již šestnáctým rokem.

Také na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži jsme se připojili k této národní iniciativě, abychom vyzdvihli hodnotu a důležitost manželství a péči o ně.

V průběhu celého týdne byly ve vestibulu k dispozici inspirace jak pro manžele, tak pro všechny zájemce ve formě drobných úkolů na každý den v oblasti vztahů.

Ve středu jsme se modlili za manžele, rodiny a za všechny, kteří se na manželství připravují, při studentské mši svaté v kostele sv. Jana. Manželé si také mohli odnést drobný dárek v podobě svíce a návodu, při jakých příležitostech tuto svíci zapálit. Večer ve studentském klubu byla připravena přednáška Jana Gregora, místopředsedy Aliance pro rodinu, na téma „Gender – příležitost pro rovnoprávnost nebo ideologie?“ Přednášející uvedl zajímavé souvislosti, konkrétní právní kauzy a různé přístupy k této problematice.

V závěru týdne jsme si pochutnali na „valentýnských“ vaflích, které nabídla čajovna ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Téma manželství a rodiny se dotýká určitým způsobem každého člověka. Je důležité uvědomit si jejich hodnotu a potřebu pečovat o vztahy s našimi nejbližšími.

(ag)