NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Medžugorje jsem pocítila Boží přítomnost a poznala Pannu Marii

By Publikováno 23. 2. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

V rodině jsme víru nepraktikovali, postupně jsem ale poznávala, za co všechno vděčím Bohu, a víru jsem pak našla na pouti, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Marie.

Pocházím z rodiny, která víru nepraktikuje, ale respektuje. Rodiče byli pokřtění a vyrůstali ve víře, ale období komunismu se podepsalo na tom, jak jednali. Vím ale, že Boha mají v srdci po svém způsobu. Byla to moje babička, která chtěla, aby mě rodiče dali pokřtít, do náboženství a k prvnímu svatému přijímání. Komunismus pak činil své a já se kvůli tomu nedostala na učitelku mateřské školy.

Víru jsem potom v životě nepraktikovala, do kostela chodila jen o Vánocích, při pohřbech nebo na mše svaté za předky, na koncerty nebo jen tak vejít a pobýt. Vždy jsem ale milovala obrázky Panny Marie, taky studánky a přírodu, a tam cítila Boha jako veliký respekt a lásku. Zůstala ve mně i slova pana faráře v mém památníku z dětství, s obrázkem Jezulátka a textem „Buď dobrou a milou“.

Postupně, jak šel život a zasazoval rány, jsem si čím dál tím víc uvědomovala, jak mám za vše děkovat a vděčit Bohu. Zůstala jsem s malým synem sama a postupně se mi děly věci, které nebyly samy od sebe. Čím dál víc jsem se chtěla přiblížit Bohu a stát se dospělejší ve víře, spolu s Bohem najít větší smysl života, mít v sobě lásku k Bohu a poznat jeho pokoj a přítomnost.

Jednou, ve svých 48 letech, jsem měla sen a v něm viděla krásnou paní, dnes už vím, že podobnou Panně Marii Medžugorské. Nic jsem o Medžugorje nevěděla, nikoho jsem neznala, ale podle obrázku se přihlásila na poutní zájezd do Medžugorje. Zde jsem jednoho dne pocítila tak silně Boží přítomnost, Pannu Marii, něco tak krásného, neuvěřitelný pokoj a bázeň Boží, která se nedá popsat slovy. Zde jsem obnovila své vyznání, učinila životní svátost smíření a mohla znovu přijmout svaté přijímání. Byla jsem v Medžugorje ještě dvakrát po sobě a začala poznávat víru, církev, společenství, duchovní obnovy, docházet na katecheze, prostě vše od začátku.

Chci se přiblížit a patřit co nejvíce Bohu a spočívat v jeho náručí, mít pevnou víru. Ráda se modlím za vše, především za děti a nemohoucí. Už jako dítě jsem měla o vše obavy, o brášku a rodiče, o celý svět. Miluji Pannu Marii a její ochranu, s Kristem a v Kristu má vše větší smysl. Chci mít v sobě stále víru, naději a lásku.

Marie