NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cestou od srdce k srdci: vychází knižní rozhovor s biskupem Hrdličkou

By Publikováno 18. 2. 2022 Aktuality

V nové knize hovoří čerstvý osmdesátník a emeritní pomocný olomoucký biskup Josef Hrdlička o duchovních výzvách naší doby a zároveň skládá účty ze všeho důležitého, čím se od svého mládí až dosud zabýval. V knize, kterou právě nyní vydává Karmelitánské nakladatelství, zaznívají pozoruhodné impulsy a povzbuzení k mnoha duchovním, kulturním, církevním i společenským otázkám.

Je Bůh opravdu středem našeho života? O čem pochybují věřící a o čem ateisté? V čem spočívají výzvy pocovidové doby? Jaké spirituální potřeby mají lidé ve městech a jaké na venkově, v Čechách a na Moravě? Je umění darem Ducha Svatého? V jakém smyslu hrozí duchovnímu životu vyhoření? V čem se odvažujeme plout proti proudu? A věříme upřímně Bohu, že použije k dobrému i sebemenší projev naší lásky?

Také tyto otázky padnou v rozhovoru, který s biskupem Hrdličkou u příležitosti jeho 80. narozenin vedl Martin Kučera. Kniha „Cestou od srdce k srdci“ postupně mapuje rovněž literární, překladatelské, církevně liturgické a hudebně pastorační působení emeritního pomocného olomouckého biskupa.

Knihu o rozsahu 164 stran lze zakoupit v knihkupectvích a za zvýhodněnou cenu také na e-shopu Karmelitánského knihkupectví.

Zdroj: cirkev.cz
(na obálce knihy je zobrazena katedrála sv. Václava od olomouckého malíře Jalůvky)