NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz

By Publikováno 17. 2. 2022 27 února, 2022 Aktuality

(AKTUALIZOVÁNO 19. 2.) Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz OPraem. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

Biskup František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. Pocházel z pěti sourozenců. Mladší bratr Filip Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrátského kláštera Teplá u Mariánských Lázní. Členem řádu premonstrátů byl také zesnulý biskup. Slavné sliby složil 10. srpna 1972 v Chotěšově.

František Václav Lobkowicz studoval teologii v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 15. srpna 1972 v Praze. Kněžskou službu však mohl vykonávat daleko od svého domova. Působil ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Ostrava-Mariánské Hory.

Papežem Janem Pavlem II. byl 17. března 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. dubna 1990 v Praze, kde působil až do roku 1996. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze ho papež Jan Pavel II. jmenoval 30. května 1996 jejím prvním sídelním biskupem. Intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996.

Současně se založením diecéze čekala na prvního sídelního biskupa řada úkolů. Od zřízení diecézní kurie, vytvoření týmu spolupracovníků, zakládání pastoračních center až po stavbu budovy biskupství na Kostelním náměstí, která byla otevřena v roce 2000. Biskup František Václav Lobkowicz vysvětil desítky kněží, nejen pro svou diecézi, ale také pro řeholní komunitu premonstrátů a další řeholní řády.

Biskupskou službu mu začaly v posledních šesti letech komplikovat zdravotní problémy. V roce 2016 podstoupil náročnou operaci. Po zotavení se znovu zapojil do služby. V roce 2017 byl pro diecézi jmenován pomocný biskup Martin David, který se 1. června 2020 stal apoštolským administrátorem diecéze a převzal úkoly spojené s jejím vedením.

Příležitost k rozloučení se zemřelým bude v pátek 25. února od 14.00 do 18.00 v kostele sv. Václava v Ostravě, kde bude rakev vystavena pro soukromé rozloučení a modlitbu, a poté v sobotu 26. února od 11.00 při zádušní mši svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Po bohoslužbě budou jeho tělesné ostatky přeneseny do kostela sv. Václava a zde uloženy.

parte

Zdroj: doo.cz