NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita Česká republika je připravena pomoci Ukrajině

By Publikováno 16. 2. 2022 24 února, 2022 Aktuality, Charita

Východ Ukrajiny čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Charita potřebným lidem v zemi dlouhodobě pomáhá. V případě eskalace ozbrojeného konfliktu je Charita Česká republika připravena poskytnout okamžitou humanitární pomoc lidem zasaženým válkou, ať již v oblastech bojů zůstanou, nebo uprchnou.

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Pokud dojde k další eskalaci bojů a útoku ze strany Ruska, dramatická situace v zemi se ještě prohloubí. Další desítky tisíc lidí budou nuceny uprchnout z oblastí bojů a budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem Charitou Ukrajina jsme připraveni poskytnout okamžitou pomoc lidem zasaženým boji, ať již zůstanou ve válečné zóně nebo budou nuceni uprchnout.

„Situace na Ukrajině je již v současnosti alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky – zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci obyvatelům stiženým válkou podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ říká Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.

Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Zajistili jsme například zvýšení dostupnosti a rozsahu poskytované zdravotní péče na východní Ukrajině či vyškolili psychology v postupu při řešení posttraumatických stavů. Zároveň podporujeme vnitřně vysídlené obyvatele země. Pomáháme také s rozvojem a poskytováním sociálních služeb i materiální pomocí.

Podpořit pomoc lidem postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině můžete přispěním na sbírkový účet 55660022/0800, VS 104. Děkujeme za vaši pomoc.

Zdroj: svet.charita.cz