NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Štreitovy fotografie propojí současnou Charitu s minulostí

By Publikováno 8. 2. 2022 17 února, 2022 Aktuality, Charita

Výstava na téma „Století charitního díla na Moravě (1922/1992/2022)“, která se uskuteční v Olomouci v Galerii Biblio od 16. února do 12. března, nabídne jedinečnou příležitost přiblížit se kořenům profesionální Charity na našem území. V letošním roce uplynulo 100 let od ustanovení dnešní Arcidiecézní charity Olomouc a 30 let od založení Charity Olomouc. Výstava snímků světově známého fotografa Jindřicha Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi tak přiblíží sociální a charitní péči v průběhu celého jednoho století.

Letošní dvě jubilea nabízí nevšední zdroj inspirace s pohledem do minulosti ke kořenům sociální charitní práce a zároveň jsou příležitostí propojit minulost se současností prostřednictvím historických dobových snímků a současných fotografií Jindřicha Štreita. „Pauza v činnosti Charity byla sice dlouhá, ale přesto můžeme mít stálé vědomí, že kořeníme hluboko v zajímavé a pestré minulosti. To je důvod, proč akce spojené s takovým zamyšlením mají obrovský smysl. Bohužel naše společnost se žene příliš dopředu a nestíháme se zastavit a ohlédnout,“ přibližuje Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc.

Projekt Kde domov můj a Vzájemnosti

Fotograf Jindřich Štreit se s olomouckou Charitou setkává již řadu let. „Vážím si jejích aktivit, a to jak v Olomouci, tak i za hranicemi republiky. Jedním z projektů, na kterém jsme spolupracovali, byl cyklus fotografií Kde domov můj. Týkal se problematiky bezdomovectví. Ocenil jsem, jak moc se Charita stará o lidi bez domova, jak jim pomáhá a jaké služby jim nabízí. To jsem se snažil nafotografovat. Mnohokrát jsem charitní fotografie vystavoval, a tím upozorňoval na tuto neuvěřitelnou sociální pomoc,“ říká Jindřich Štreit u příležitosti příprav nové výstavy.

V roce 2018 vydala Charita Olomouc netradiční publikaci fotografií Jindřicha Štreita Vzájemnosti, v níž se autor soustředil na osudy lidí bez domova. Kniha je víc než sociálním dokumentem. Ke slovu se dostala i poezie, která společně s fotografickými obrazy renomovaného umělce odkazuje k potřebě lásky, vzájemného vztahu a respektu k lidské důstojnosti.

Výstava snímků v Galerii Biblio

Expozice bude doplněna o publikace se sociální tematikou z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Dobové předměty Svazu Charity zapůjčila olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě. Na výstavu mohou zájemci zavítat v otevírací době Vědecké knihovny v Olomouci od 17. února do 12. března 2022 v Galerii Biblio (Bezručova 2).

Výstavu pořádá Charita Olomouc ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci a dalšími partnery. Záštitu výstavě udělili Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský, a Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. TV Noe se bude výročí Charity věnovat v pátek 18. února 2022 v živě vysílaném večerním pořadu.

Eva Štefková, Charita Olomouc

plakát