NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Chemie mi ukázala, že život nemohl vzniknout sám od sebe

By Publikováno 2. 2. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Na počátku mé víry byl zájem o vědu, pak jsem objevila i bezpodmínečnou lásku a dnes chci pomáhat lidem, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Vendula.

V dětství jsem do kostela i do náboženství chodila z donucení rodičů a přála jsem si být dospělá, abych to již nemusela absolvovat. Všechno se však změnilo tím, že jsem v mládí začala hledat hlubší význam života.

Počátkem toho všeho byl prohlubující se zájem o vědu a chemii, kterou nyní již čtvrtým rokem studuji na vysoké škole. Ta mi ukázala, že nic tak organizovaného a krásného jako život nemohlo vzniknout samo od sebe. Vše do sebe zapadlo, když jsem si uvědomila, že jsem u Boha našla naprosto bezpodmínečnou lásku, kterou jsem celý svůj život hledala a nedokázala ji ve světě naleznout. Proto je pro mě přijetí biřmování významným krokem k rozvíjení vztahu s Bohem v mé každodenní činnosti.

Svátost biřmování chci přijmout také proto, že si plně uvědomuji nedokonalost své víry. Přála bych si, aby mi přijetí Ducha Svatého pomohlo více se Bohu odevzdat a více mu důvěřovat na své cestě životem, ať je jakkoliv trnitá, protože nechci být ovládána strachem, pochybnostmi ani hříchem. Přála bych si, aby mých pádů způsobených hříchem bylo podstatně méně a abych vždy našla sílu opět vstát. Chtěla bych mít také sílu se postavit světu a vyznat svou víru, žít v ní, bránit ji a ukázat ji i lidem kolem sebe. Věřím, že bez Ducha Svatého tuhle sílu nikdy nedokážu najít.

Dalším neméně důležitým důvodem je to, že toužím přijmout všechny dary, které jsou mi při biřmování nabízeny, a plně je využít. Díky nim bych se chtěla stát dobrým křesťanem, který nehledí jen sám na sebe, ale snaží se pomáhat ostatním lidem. Cítím, že právě z tohoto důvodu mi Bůh žehná při mém studiu, a pevně věřím, že mě při přijetí svátosti biřmování vyzbrojí nejen rozumem a moudrostí, které budu na této cestě potřebovat.

Vendula,
ilustrační foto: FreeImages.com