NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Návrat koledníků do ulic po roční pauze se zrcadlí ve výtěžku sbírky

By Publikováno 31. 1. 2022 Aktuality, Charita

Tříkrálové pokladničky v olomouckém děkanátu jsou rozpečetěny. Do Tříkrálové sbírky 2022 dárci věnovali přes 2 miliony korun. Výsledek tříkrálového úsilí zahrnuje jak dary vložené do kasiček, tak výtěžek prostřednictvím online koledy a bankovního převodu, přitom jen do pokladniček vložili dárci na Olomoucku v hotovosti 1 954 556 korun. V kasičkách byly nalezeny i šupiny z kapra pro štěstí, dětská hrací mince, z cizích měn americké dolary, euro a jeden nový izraelský šekel. Charita Olomouc děkuje všem koledníkům olomouckého děkanátu a všem lidem dobré vůle, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.

Tříkráloví dobrovolníci se po roce opět chopili kasiček a vyrazili do ulic za koledou. V oblastech, kde nebyla možná koleda z důvodu nemoci či karantény, pomohlo umístění zapečetěných kasiček na veřejně dostupných místech. Letošní výtěžek tříkrálového snažení z kasiček a bezhotovostních darů činí 2 021 846 korun, z toho 1 954 556 věnovali dárci přímo do kasiček a 67 290 bezhotovostně. Online koleda k 31. lednu vynesla 48 227 korun. Do online kasičky lze darovat až do 30. dubna.

„Jsme příjemně překvapeni, odhadovali jsme, že letošní výnos bude díky fyzické koledě vyšší než v minulém roce, ale netušili jsme, že přesáhne hranici 2 milionů,“ uvedla Veronika Velčovská, koordinátorka sbírky.

Jarmila Blaťáková, místní asistentka sbírky ve Věrovanech, je přesvědčená, že tradiční způsob koledování je pro většinu lidí nejvítanějším způsobem, jak na pomoc potřebným darovat. „Je mnoho lidí, kteří koledníky každoročně netrpělivě vyhlížejí z oken svých domovů a očekávají je. Setkala jsem se dokonce s názorem, že nový rok bez tradičního tříkrálového koledování není považován za úspěšně zahájený,“ vypráví po letitých zkušenostech tříkrálového dobrovolničení ve Věrovanech.

Díky tradiční koledě, ale i solidaritě a podpoře mnohých, kteří v době konání sbírky Charitě umožnili umístit kasičky na veřejně dostupných místech, zapečetila Charita celkem 403 kasiček, což byl oproti minulému roku, kdy bylo zapečetěno 365 pokladniček, nárůst o 38 kasiček. Jen v Olomouci bylo umístěno 37 kasiček v centru na prodejnách a v některých firmách. Další pokladničky byly umístěné i v kostelích a v okolních obcích.

Charita Olomouc věnuje výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb věnujícím se lidem s duševním onemocněním. Podpoří rovněž důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova.

V loňském roce, kdy z důvodu pandemie neproběhla tradiční koleda dům od domu, darovali lidé na Olomoucku do kasiček na veřejně dostupných místech 1 003 225 korun. Dárci, kteří zvolili způsob darování online, věnovali na pomoc potřebným 369 933 korun. V roce 2021 tak bylo vybráno celkem 1 373 158 korun.

Eva Štefková, Charita Olomouc