NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

List ke Dni zasvěceného života: Pěstujme sounáležitost a spoluodpovědnost

By Publikováno 31. 1. 2022 3 února, 2022 Aktuality

Nad významem vzájemnosti a sdílení společného úkolu se zamýšlí sekretář Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Arcibiskup José Rodriguez Carballa v listu u příležitosti 26. dne zasvěceného života, který připadá na svátek Uvedení Páně do chrámu, vybízí k nové reflexi nad tím, kdo je můj bratra a sestra, a jak s nimi vytvářet jediné společenství.

V loňském roce byl Den zasvěceného života prožíván ve znamení impulsu ke vzájemnému naslouchání, na všech úrovních Božího lidu. Letos připomíná vatikánský úřad pro zasvěcený život další dimenzi, která je váznamná na cestě synodality, totiž participaci – účast, skutečnost, že „nikdo se nemá stavět mimo synodální cestu ani se cítit mimo ni,“ zdůrazňuje španělský minorita.

Arcibiskup Carballa vybízí celou rodinu zasvěcených osob, aby se vrátila k počátkům svého povolání, „nalezněme znovu radost z toho, že jsme součástí projektu Lásky, pro který jiní naši bratři a sestry před námi a s námi dali k dispozici svůj život“. „Kolik nadšení jsme prožili na počátku příběhu našeho povolání, kolik údivu nad tím, že Pán povolává také mne,“ připomíná a vybízí všechny ty, kdo zasvětili život Kristu, aby ve svém nitru pečovali o toto vědomí sounáležitosti, které umdlévá a ztrácí atraktivnost, když vnímání společného „my“ nahrazujeme vlastním egem.

Sekretář vatikánského úřadu pro řeholní život proto na prvním místě klade důraz na „sounáležitost“, protože „jednotlivé údy těla musejí být s tělem spojeny, aby mohly žít,“ dodává s odkazem na papeže Františka (audience 19. června 2013). S tím jde ruku v ruce také vzájemná odpovědnost jedněch za druhé. Synodalita začíná změnou mentality a osobní konverzí. A právě do této dynamiky povolání a odpovědi na ně musíme zasadit procesy, které se týkají života v řeholním společenství, vybízí arcibiskup Carballo, „abychom mohli sami na sobě pocítit zranění a očekávání, dělali všechno, co je v našich silách, počínaje složením všeho do Božích rukou v modlitbě; abychom se nepoddali námaze v dosvědčování naděje a byli připraveni dokonce i prohrát; abychom přispěli k posílení společné cesty, která začíná nasloucháním a znamená vytvářet prostor pro druhého ve svém životě tím, že vezmu vážně také to, co je pro něho důležité,“ píše ve svém listu José Rodriguez Carballo, sekretář Kongregace pro instituty zasvěcného života a společnosti apoštoského života.

Připomeňme, že – jak je tradicí – 2. února, u příležitosti Dne zasvěceného života, bude papež František sloužit mši svatou pro řeholníky a řeholnice žijící ve Věčném městě. Liturgie ze svátku Uvedení Páně do chrámu začne v 17.30 ve Vatikánské bazilice.

Zdroj: www.vaticannews.va