NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

4. v mezidobí

By Publikováno 30. 1. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou – praví Hospodin – abych tě vysvobodil.“ (Jer 1,19)

Nebyli všichni s Ježíšem ani s prorokem Jeremiášem, nejsou všichni ani se mnou, ale Hospodin, který vysvobozuje, je se mnou ve dne i v noci.