NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

3. v mezidobí

By Publikováno 23. 1. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky.“ (Lk 1,3n)

Boží slovo je sepsáno i pro mě jako pro Teofila. Kéž by i mě stále znovu přesvědčovalo o své spolehlivosti a síle, které se nic nevyrovná.