NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Připravují se volby do výboru a kontrolní komise Matice svatohostýnské

By Publikováno 20. 1. 2022 Aktuality

Pokud situace dovolí, uskuteční se v neděli 1. května 2022 valná hromada Matice svatohostýnské (MSH), na které proběhnou volby do výboru matice a do její kontrolní komise na léta 2022–2027. Do jedenáctičlenného výboru bude voleno deset členů, jedenáctý člen je jmenován přímo protektorem MSH. Do kontrolní komise MSH bude voleno celkem pět členů.

Zájemci o členství si na internetové stránce www.hostyn.cz mohou stáhnout přihlášku a následně ji poslat poštou na adresu spolku Matice svatohostýnské, a to do 31. března 2022. Zájemce o členství ve výboru nebo v komisi musí být starší 18 let, musí být minimálně jeden rok členem MSH a spolu s přihláškou kandidáta pro práci v matici musí doložit také vyjádření duchovního správce farnosti, kterou nejčastěji navštěvuje.

Zájemci o členství ve výboru nebo v kontrolní komisi budou pozváni k osobnímu pohovoru během měsíce dubna 2022 na Svatý Hostýn.

MUDr. Mořic Jurečka (předseda výboru MSH)
Ing. Josef Dostál (místopředseda MSH)
Josef Kužel (vedoucí HS MSH)