NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Hospodaření ALSOL: Po boji s kůrovcem je na řadě obnova

By Publikováno 17. 1. 2022 3 února, 2022 Aktuality, Hospodaření

Méně těžby a holin, více oprav a rekonstrukcí. Tak by se dal shrnout loňský rok Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. (ALSOL) i plány na nadcházející období. Po vyčerpávajícím boji s kůrovcovou kalamitou čeká na lesníky práce v pěstební činnosti a obnova lesních cest. Situace je však stále vážná, upozorňují lesníci.

Dvacetiprocentní pokles těžeb a téměř totožné snížení rozlohy kalamitních holin, takové jsou výsledky hospodaření Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, které spravují církevní lesy o rozloze více než 42 tisíc hektarů. Pozitivní čísla potvrzují příznivý vliv loňského počasí i důslednou práci lesníků.

„V loňském roce jsme byli nuceni vytěžit šest set padesát tisíc metrů krychlových dříví, což je zhruba o devadesát tisíc metrů krychlových dříví méně, než byly naše plány na začátku roku a o sto šedesát tisíc kubíků méně, než v předcházejícím roce. Z toho vyplývá, že se nám konečně podařilo obrátit kůrovcový trend a máme důvod k mírnému optimismu,“ říká jednatel ALSOL Arnošt Buček a pokračuje: „Situace je však stále vážná, zvrátit současný pozitivní vývoj může i jedno suché jaro. V minulém roce kůrovec z českých lesů nezmizel, ale pouze jej lokálně ubylo, pořád je ho v krajině enormní množství.“

S poklesem nahodilých těžeb se lesníkům podařilo mimo jiné snížit i množství hektarů kalamitních holin. Oproti předchozímu roku se jedná o sedmnácti procentní pokles z 1 163 ha na 965 ha holin v celkové rozloze více než 42 tisíc hektarů spravovaného lesa. Za poklesem stojí intenzivní výsadba a úspěšná podpora přirozené obnovy lesa.

„V průběhu jarní a podzimní etapy výsadby jsme zalesnili 1 103 hektarů bezmála 6,5 miliony druhově pestrých sazenic. Všude, kde je to vhodné, podporujeme také přirozenou obnovu lesa, kterou se nám v loňském roce podařilo obnovit les na rozloze 258 hektarů,“ popisuje Buček.

Kromě usilovné výsadby a pečlivé pěstební činnosti čeká v letošním roce na lesníky také práce na obnovách lesních cest a rekonstrukce studánek, odpočinkových míst či loveckých chat.

„V letošním roce budeme poprvé čerpat prostředky z naspořené rezervy na opravu lesních cest, které kvůli zvýšenému provozu v lese utrpěly značné škody. Našim cílem bylo a je tyto komunikace opravovat průběžně, avšak až nyní, se snížením těžební činnosti, se můžeme intenzivněji pustit do jejich obnovy a údržby. Zároveň chceme část prostředků věnovat do společenské funkce lesa, konkrétně do oprav historických studánek a odpočinkových míst, které dlouhá léta chátrají. Věříme, že se nám tak podaří usměrnit návštěvníky lesa a zároveň jim pobyt v lese zpříjemnit,“ komentuje jednatel a dodává, že postupných oprav se dočkají i lovecké chaty. „Naprostá většina loveckých chat, které nabízíme ke krátkodobému pronájmu široké veřejnosti, je více než sto let stará. Rekonstrukce jsou proto nezbytné z důvodu životnosti budov i pro zvyšování komfortu jejich návštěvníků,“ říká.

Dalším z cílů ALSOL pro letošní rok bude větší důraz na zadržení vody v krajině, ať už zmiňovanou obnovou studánek, tak i např. budováním přírodních zadržovacích nádrží či tůněk.

Pokud bude v následujících měsících epidemiologická situace příznivá, plánují lesníci opět uspořádat oblíbené dny s lesní pedagogikou. „Také v letošním roce chceme nabídnout široké veřejnosti nahlédnutí do naší činnosti a poznání přírodních krás lesů v naší správě. Pokud to aktuální podmínky dovolí, tak například hned v prvním pololetí chceme uspořádat prožitkovou environmentální akci pro děti a mládež Den s lesní pedagogikou na našem ústředí na Sv. Kopečku u Olomouce plánujeme také účast na celorepublikové kampani Den otevřených lesů, kterou pro veřejnost pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Pevně věřím, že se nám akcí pro veřejnost podaří v letošním roce uspořádat více než v předchozích letech“ dodává na závěr Arnošt Buček z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Zdroj: ALSOL.cz