NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Žáci Církevní ZŠ ve Veselí pomáhali seniorům i Charitě

By Publikováno 12. 1. 2022 Aktuality, Školy

Seznamování se s křesťanskými Vánoci, Tříkrálová sbírka nebo výroba dárků pro seniory zaplnily čas žákům a pracovníkům Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou v posledních týdnech.

Projektový den „Poselství křesťanských Vánoc“

V předvánočním čase proběhl projektový den, během kterého měly děti možnost se blíže seznámit s křesťanským vnímáním vánočních svátků. Aktivity žáků prvního stupně byly motivovány vánočním příběhem, vyráběli leporelo, vytvářeli živé obrazy, tvořili betlémky. Šesťáci se dozvěděli něco více o Izraeli, vánočním příběhu a o tříkrálové tradici a nazdobili v parku stromeček pro zvířátka. Sedmáci a osmáci navštívili kostel sv. Bartoloměje a kostel sv. Andělů strážných a seznámili se s historií a interiérem těchto staveb. Žáci vyráběli vánoční přání, vyslechli si povídání P. Václava Škvařila, navštívili výstavu o andělech na Panském dvoře a soutěžili ve vánočním kvízu. Projekt probíhal ve spolupráci s farností Veselí nad Moravou.

Dárečky pro Zdislavu

Ani letos v předvánočním čase děti ze školní družiny Sluníčka nezapomněly na seniory ze stacionáře Zdislava ve Veselí nad Moravou. Připravily pro ně vánoční svícen, upekly vánoční sušenky a perníčky a předaly přání do nového roku.

Tříkrálová sbírka

Dne 6. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádali členové žákovského parlamentu. Vybraná částka 12 859,- Kč byla předána Charitě ve Veselí nad Moravou. Všem dárcům děkujeme.

Vánoční bohoslužba slova

V novém roce jsme se sešli v kostele sv. Andělů strážných při vánoční bohoslužbě slova, kterou sloužil pan děkan Václav Vrba. Všem přítomným požehnal a popřál do nového roku. Slavnostní bohoslužbu zpěvem doprovázel žákovský pěvecký sbor.